Przejdź do zawartości

Kiedy będzie koniec świata?

Biblijna odpowiedź

Żeby zrozumieć, kiedy będzie koniec świata, trzeba się dowiedzieć, w jakim znaczeniu w Biblii występuje słowo „świat”. Grecki wyraz kòsmos, zazwyczaj tłumaczony na „świat”, najczęściej odnosi się do ogółu ludzi, w szczególności do tych, którzy nie działają zgodnie z wolą Boga (Jana 15:18, 19; 2 Piotra 2:5). Czasami kòsmos oznacza strukturę społeczeństwa złożoną z elementów politycznych, religijnych i handlowych (1 Koryntian 7:31; 1 Jana 2:15, 16) *.

Co będzie oznaczał „koniec świata”?

Określenie „koniec świata”, które pojawia się w wielu przekładach Biblii, jest również oddawane jako „zakończenie systemu rzeczy” lub „koniec naszej ery” ​(Mateusza 24:3, Współczesny przekład). Nie odnosi się ono do zagłady ziemi czy ludzkości, ale oznacza koniec obecnej struktury społecznej (1 Jana 2:17).

Biblia mówi, że „złoczyńcy (...) zostaną wytraceni”, a dobrzy ludzie będą się cieszyć życiem na ziemi (Psalm 37:9-11). Zagłada złych nastąpi w trakcie „wielkiego ucisku”, którego punktem kulminacyjnym będzie wojna zwana Armagedonem (Mateusza 24:21, 22; Objawienie 16:14, 16).

Kiedy będzie koniec świata?

Jezus powiedział: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec” ​(Mateusza 24:36, 42). Dodał też, że nastąpi to niespodziewanie, ‛o godzinie, której się nie domyślamy’ (Mateusza 24:44).

Co prawda nie znamy dnia ani godziny, ale Jezus podał złożony „znak”, czyli serię wydarzeń, dzięki którym możemy dostrzec zbliżanie się końca (Mateusza 24:3, 7-14). Biblia nazywa ten okres „czasem końca” lub „dniami ostatnimi” ​(Daniela 12:4; 2 Tymoteusza 3:1-5).

Czy wszystko zostanie zniszczone?

Nie. Ziemia nie zostanie zniszczona, ponieważ w Biblii powiedziano, że „nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” ​(Psalm 104:5). Biblia zawiera też następującą obietnicę: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” ​(Psalm 37:29). Bóg stworzy ludziom warunki zgodne z Jego zamierzeniem:

^ ak. 1 W niektórych przekładach Biblii słowem „świat” jest oddawany również grecki wyraz aiòn. Podobnie jak wyraz kòsmos odnosi się on wtedy do struktury społeczeństwa.