Przejdź do zawartości

Z jakich dwóch przyczyn Bóg nie wysłuchuje niektórych modlitw?

Z jakich dwóch przyczyn Bóg nie wysłuchuje niektórych modlitw?

Biblijna odpowiedź

 Na niektóre modlitwy Bóg nie odpowiada. Dlaczego? Przeanalizujmy dwa powody.

1. Modlitwa jest sprzeczna z wolą Boga

 Bóg nie odpowiada na modlitwy niezgodne z Jego wolą, czyli wymaganiami określonymi w Biblii (1 Jana 5:14). Biblia wymaga na przykład, abyśmy wystrzegali się chciwości. Czymś, co potęguje chciwość, jest hazard (1 Koryntian 6:9, 10). Zatem Bóg nie spełni czyjejś prośby o wygraną na loterii. Nie jest dżinem mającym spełniać nasze życzenia. I w gruncie rzeczy możemy się z tego cieszyć. W przeciwnym razie musielibyśmy stale się obawiać, o co poproszą Boga inni (Jakuba 4:3).

2. Modląca się osoba postępuje wbrew woli Boga

 Bóg nie słucha też modlitw osób, które świadomie obrażają Go swoimi czynami. Na przykład ludziom, którzy twierdzili, że Mu służą, lecz postępowali buntowniczo, powiedział: „Chociaż mnożycie modlitwy, ja nie wysłuchuję; wasze ręce pełne są przelanej krwi” (Izajasza 1:15). Gdyby jednak się zmienili i ‛uporządkowali sprawy’ z Bogiem, On by ich wysłuchał (Izajasza 1:18).