Przejdź do zawartości

Jak zrozumieć Biblię?

Jak zrozumieć Biblię?

Biblijna odpowiedź

 Sama Biblia wspomina o kilku czynnikach pomocnych do jej zrozumienia. Niezależnie od twojego pochodzenia zawarte w niej Boże orędzie „nie jest dla ciebie zbyt trudne ani nie jest daleko” (Powtórzonego Prawa 30:11).

Dzięki czemu można zrozumieć Biblię

  1.   Miej właściwe nastawienie. Uznaj Biblię za Słowo Boże. Bądź pokorny, ponieważ Bóg przeciwstawia się wyniosłym (1 Tesaloniczan 2:13; Jakuba 4:6). Unikaj jednak łatwowierności — Bóg chce, żebyś korzystał ze swojej „zdolności rozumowania” (Rzymian 12:1, 2).

  2.   Módl się o mądrość. „Nie opieraj się na własnym zrozumieniu” — czytamy w Księdze Przysłów 3:5. Przeciwnie, proś Boga o mądrość potrzebną do zrozumienia Biblii (Jakuba 1:5).

  3.   Dbaj o regularność. Ze studium Biblii odniesiesz znacznie więcej pożytku, jeśli będziesz to robić regularnie, a nie od czasu do czasu (Jozuego 1:8).

  4.   Studiuj tematycznie. Skutecznym sposobem na to, by się dowiedzieć, czego uczy Biblia, jest rozważanie konkretnych tematów. Zacznij od podstawowych nauk, a dopiero potem przejdź do bardziej złożonych zagadnień (Hebrajczyków 6:1, 2). Przekonasz się, że wersety biblijne można ze sobą porównywać i że różne fragmenty — nawet te „trudne do zrozumienia” — nawzajem się objaśniają (2 Piotra 3:16).

  5.   Korzystaj z pomocy innych. W Biblii znajdujemy zachętę, żeby korzystać z pomocy osób, które rozumieją jej treść (Dzieje 8:30, 31). Świadkowie Jehowy proponują bezpłatne studium Biblii. Wzorem pierwszych chrześcijan za pomocą cytatów biblijnych pomagają innym pojąć, czego naprawdę uczy Biblia (Dzieje 17:2, 3).

Co nie jest ci potrzebne

  1.   Błyskotliwy umysł ani wyższe wykształcenie. Dwunastu apostołów Jezusa rozumiało Pisma i na ich podstawie nauczało innych, choć niektórzy uważali ich za „niewykształconych i prostych” (Dzieje 4:13).

  2.   Pieniądze. Możesz poznać nauki biblijne za darmo. Jezus powiedział swym uczniom: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mateusza 10:8).