Przejdź do zawartości

Czym był grzech pierworodny?

Czym był grzech pierworodny?

Biblijna odpowiedź

 Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, którzy zgrzeszyli. Kiedy nie posłuchali Boga i zjedli owoc z „drzewa poznania dobra i zła”, popełnili grzech nazywany często „grzechem pierworodnym” (Rodzaju 2:16, 17; 3:6; Rzymian 5:19) a. Jedzenie z tego drzewa było zakazane, ponieważ symbolizowało ono władzę Bożą, czyli prawo do decydowania, co jest dla ludzi dobre, a co złe. Łamiąc ten zakaz, Adam i Ewa pokazali, że chcą wziąć sprawy w swoje ręce i sami ustalać normy dobra i zła. Tym samym odrzucili autorytet moralny Boga.

 Jak „grzech pierworodny” wpłynął na Adama i Ewę?

 Ponieważ Adam i Ewa zgrzeszyli, zestarzeli się i w końcu umarli. Zniszczyli swoją przyjaźń z Jehową i utracili możliwość życia wiecznego w doskonałym zdrowiu (Rodzaju 3:19).

 Jak „grzech pierworodny” wpływa na nas?

 Adam i Ewa przekazali swój grzeszny stan wszystkim swoim potomkom, tak jak dzisiaj rodzice przekazują swoim dzieciom choroby genetyczne (Rzymian 5:12). Na skutek tego wszyscy ludzie rodzą się „w grzechu” b, co oznacza, że od chwili narodzin jesteśmy niedoskonali i skłonni do popełniania błędów (Psalm 51:5; Efezjan 2:3).

 Z powodu odziedziczonego grzechu, czyli niedoskonałości, chorujemy, starzejemy się i umieramy (Rzymian 6:23). Cierpimy również z powodu następstw własnych lub cudzych błędów (Kaznodziei 8:9; Jakuba 3:2).

 Czy możemy zostać uwolnieni od skutków „grzechu pierworodnego”?

 Tak. Biblia mówi, że Jezus umarł „jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy” (1 Jana 4:10). Ofiara Jezusa może nas uwolnić od skutków odziedziczonego grzechu i pozwolić nam odzyskać to, co stracili Adam i Ewa — perspektywę wiecznego życia w doskonałym zdrowiu (Jana 3:16) c.

 Błędne poglądy na temat „grzechu pierworodnego”

 Błędny pogląd: Grzech pierworodny całkowicie uniemożliwia nam utrzymywanie dobrych relacji z Bogiem.

 Fakt: Bóg nie wini nas za to, co zrobili Adam i Ewa. Rozumie, że jesteśmy niedoskonali, i rozsądnie nie wymaga od nas więcej, niż możemy zrobić (Psalm 103:14). Mimo że odczuwamy negatywne skutki odziedziczonego grzechu, mamy wspaniałą możliwość zaprzyjaźnić się z Bogiem (Przysłów 3:32).

 Błędny pogląd: Małe dzieci powinno się chrzcić, ponieważ chrzest uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego.

 Fakt: Co prawda chrzest jest niezbędny, żeby zostać wybawionym, jednak oczyścić kogoś z grzechu może tylko wiara w ofiarę Jezusa (1 Piotra 3:21; 1 Jana 1:7). Niemowlęta nie mogą przejawiać wiary, ponieważ prawdziwa wiara jest oparta na wiedzy. Właśnie dlatego Biblia nie nakazuje chrzcić niemowląt i pierwsi chrześcijanie tego nie robili. Chrzcili nie małe dzieci, ale tych, którzy uwierzyli — byli to „mężczyźni, jak i kobiety”, którzy okazali wiarę w Słowo Boże (Dzieje 2:41; 8:12).

 Błędny pogląd: Kobiety zostały przeklęte przez Boga, bo to Ewa jako pierwsza zjadła zakazany owoc.

 Fakt: Bóg nie przeklął kobiet, lecz „pradawnego węża, zwanego Diabłem i Szatanem”, który namówił Ewę do grzechu (Objawienie 12:9; Rodzaju 3:14). Co więcej, główną winą za grzech Bóg obarczył Adama, a nie jego żonę (Rzymian 5:12).

 Dlaczego więc Bóg powiedział, że Adam będzie panował nad żoną? (Rodzaju 3:16). Te słowa nie świadczyły o tym, że Bóg popiera takie zachowanie. Po prostu zapowiadał smutne konsekwencje popełnionego grzechu. Bóg oczekuje, że mężczyzna będzie kochać i szanować swoją żonę, a także okazywać należny szacunek innym kobietom (Efezjan 5:25; 1 Piotra 3:7).

 Błędny pogląd: Grzechem pierworodnym był stosunek seksualny.

 Fakt: Grzech pierworodny nie mógł polegać na współżyciu seksualnym z następujących powodów:

  •   Bóg zabronił Adamowi jeść owoce z drzewa poznania dobra i zła, kiedy ten był jeszcze sam, bez żony (Rodzaju 2:17, 18).

  •   Bóg polecił Adamowi i Ewie, żeby ‛byli płodni i stali się liczni’ — czyli żeby mieli dzieci (Rodzaju 1:28). Gdyby Bóg ukarał pierwszą parę ludzką za wywiązanie się z tego polecenia, byłby okrutny.

  •   Adam i Ewa popełnili grzech osobno — najpierw Ewa, a później jej mąż (Rodzaju 3:6).

  •   Biblia aprobuje stosunki seksualne pomiędzy mężem i żoną (Przysłów 5:18, 19; 1 Koryntian 7:3).

a W Biblii nie występuje określenie „grzech pierworodny”. W rzeczywistości pierwszym grzechem, o którym mówi ta Księga, są zwodnicze słowa Szatana i jego kłamstwa skierowane do Ewy (Rodzaju 3:4, 5; Jana 8:44).

b W Biblii słowo „grzech” odnosi się nie tylko do złych uczynków, ale też do niedoskonałego, grzesznego stanu, jaki odziedziczyliśmy.

c Więcej na temat ofiary Jezusa i tego, jak możemy z niej skorzystać, można się dowiedzieć z artykułu „Jezus zbawia — w jaki sposób?”.