Przejdź do zawartości

Dlaczego się modlić? Czy Bóg mi odpowie?

Dlaczego się modlić? Czy Bóg mi odpowie?

Biblijna odpowiedź

 Z pewnością tak. Zarówno Biblia, jak i przykłady wzięte z życia dowodzą, że Bóg odpowiada na modlitwy. W Biblii czytamy o Nim: „Spełni pragnienie tych, którzy się go boją, a ich wołanie o pomoc usłyszy i wybawi ich” (Psalm 145:19). Jednak to, czy Bóg odpowie na twoje modlitwy, zależy przede wszystkim od ciebie.

Co ma dla Boga znaczenie

  •   Należy modlić się bezpośrednio do Boga, a nie do Jezusa, Marii, świętych, aniołów czy wizerunków. Jedynie Jehowa Bóg jest ‛Tym, który wysłuchuje modlitwę’ (Psalm 65:2).

  •   Należy modlić się zgodnie z wolą Boga, czyli Jego wymaganiami opisanymi w Biblii (1 Jana 5:14).

  •   Należy modlić się w imię Jezusa, uznając w ten sposób jego pozycję. On sam powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6).

  •   Należy modlić się z wiarą; w razie potrzeby można prosić o więcej wiary (Mateusza 21:22; Łukasza 17:5).

  •   Należy modlić się szczerze i z pokorą. W Biblii czytamy: „Jehowa jest wysoko, a jednak widzi pokornego” (Psalm 138:6).

  •   Należy modlić się wytrwale. Jezus rzekł: „Stale proście, a będzie wam dane” (Łukasza 11:9).

Co nie ma dla Boga znaczenia

  •   Twoja rasa lub narodowość. „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

  •   Pozycja, w jakiej się modlisz. Możesz siedzieć, skłonić się, klęczeć lub stać (1 Kronik 17:16; Nehemiasza 8:6; Daniela 6:10; Marka 11:25).

  •   Czy modlisz się na głos, czy w duchu. Bóg odpowiada nawet na bezgłośne modlitwy, których inni nie słyszą (Nehemiasza 2:1-6).

  •   Czy twoje zmartwienia są poważne, czy błahe. Bóg zachęca, byś ‛przerzucił na Niego wszelką swoją troskę, gdyż On się o ciebie troszczy’ (1 Piotra 5:7).