Przejdź do zawartości

Dlaczego Bóg dopuścił do holocaustu?

Dlaczego Bóg dopuścił do holocaustu?

 Wiele ludzi zadających sobie to pytanie osobiście doświadczyło jakiejś dotkliwej straty i szuka nie tyle odpowiedzi, ile pocieszenia. Inni — według których holocaust był szczytem okrucieństwa — mają wątpliwości co do istnienia Boga.

Niektóre błędne poglądy o Bogu i holocauście

 Mit: Pytanie o to, dlaczego Bóg dopuścił do holocaustu, jest niewłaściwe.

 Fakt: Nawet ludzie mający silną wiarę zastanawiali się, dlaczego Bóg dopuszcza zło. Na przykład prorok Habakuk zapytał Go: „Czemu pozwalasz szerzyć się wszędzie przemocy, bezprawiu, zbrodni i okrucieństwu?” (Habakuka 1:3, Contemporary English Version). Bóg nie zganił Habakuka. Co więcej, polecił mu utrwalić te słowa w Biblii, żeby wszyscy mogli się z nimi zapoznać.

 Mit: Boga nie obchodzą nasze cierpienia.

 Fakt: Bóg nienawidzi zła i wynikających z niego cierpień (Przysłów 6:16-19). Z powodu przemocy szerzącej się na ziemi za dni Noego „bolał w swym sercu” (Rodzaju 6:5, 6). Z pewnością więc również holocaust sprawił Mu niewypowiedziany ból (Malachiasza 3:6).

 Mit: Holocaust był karą Bożą dla Żydów.

 Fakt: W I wieku n.e. Bóg pozwolił Rzymianom zburzyć Jerozolimę (Mateusza 23:37 do 24:2). Od tamtej pory ani nie wyróżnia, ani nie karze żadnego narodu. W Jego oczach „nie ma (...) różnicy między Żydami i poganami” (Rzymian 10:12, Współczesny przekład).

 Mit: Gdyby istniał kochający i wszechmogący Bóg, to zapobiegłby holocaustowi.

 Fakt: Bóg nigdy nie sprowadza cierpień, ale chwilowo je dopuszcza (Jakuba 1:13; 5:11).

Dlaczego Bóg dopuścił do holocaustu?

 Z tej samej przyczyny, dla której dopuszcza wszystkie inne cierpienia — żeby zostały rozstrzygnięte kwestie moralne podniesione dawno temu. Biblia jasno wskazuje, że obecnie władzę nad światem sprawuje Diabeł, a nie Bóg (Łukasza 4:1, 2, 6; Jana 12:31). Teraz przeanalizujemy dwa podstawowe fakty z Biblii, które pomagają zrozumieć, dlaczego Bóg nie zapobiegł holocaustowi.

  1.   Bóg obdarzył ludzi wolną wolą. Pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie, Bóg powiedział, czego od nich oczekuje, ale nie wymuszał na nich posłuszeństwa. Postanowili sami decydować, co jest dobre, a co złe, i ich zły wybór — podobnie jak potem wybory innych ludzi — był dla ludzkości tragiczny w skutkach (Rodzaju 2:17; 3:6; Rzymian 5:12). W pewnej książce napisano: „Sporo cierpień na świecie wynika bezpośrednio z nadużywania danej nam wolnej woli” (Statement of Principles of Conservative Judaism). Bóg nie odebrał ludziom wolnej woli, lecz na pewien czas pozwolił im kierować sprawami niezależnie od Niego.

  2.   Bóg potrafi odwrócić skutki holocaustu i z pewnością to zrobi. On obiecał, że wskrzesi miliony zmarłych, a więc także ofiary holocaustu. Natomiast z pamięci ocalałych wymaże bolesne wspomnienia (Izajasza 65:17; Dzieje 24:15). Jego miłość do ludzi jest gwarancją, że On spełni wszystkie te obietnice (Jana 3:16).

 Wielu z tych, którzy ucierpieli w holocauście, zrozumiało, dlaczego Bóg dopuszcza zło i jak zamierza odwrócić jego skutki. Dzięki temu zachowali wiarę i odnaleźli sens życia.