Przejdź do zawartości

Czy Diabeł jest przyczyną wszystkich cierpień?

Biblijna odpowiedź

Biblia wyjawia, że Szatan Diabeł jest realną osobą, która działa podobnie jak szefowie świata przestępczego. Osiąga swoje nikczemne cele za pomocą „kłamliwych znaków” i „zwodzenia”, przy czym „ciągle się przeobraża w anioła światła” (2 Tesaloniczan 2:9, 10; 2 Koryntian 11:14). Szkody, jakie wyrządza, poświadczają jego istnienie.

Diabeł nie jest jednak odpowiedzialny za wszystkie cierpienia. Skąd taki wniosek? Bóg stworzył ludzi z umiejętnością dokonywania wyboru między dobrem a złem (Jozuego 24:15). Gdy dokonujemy niewłaściwych wyborów, sami ściągamy na siebie kłopoty (Galatów 6:7, 8).