Przejdź do zawartości

Czy Diabeł ma kontrolę nad ludźmi?

Biblijna odpowiedź

Biblia wskazuje, że Diabeł i demony wywierają na ludzkość ogromny wpływ. Czytamy w niej: „Zły ma pod kontrolą cały świat” (1 Jana 5:19, New Century Version). Księga ta wyjawia, na jakie sposoby Diabeł oddziałuje na ludzi:

  • Zwodzenie. Biblia zachęca chrześcijan, żeby ‛przeciwstawili się zasadzkom diabła’ (Efezjan 6:11, Edycja Świętego Pawła). Jedna z jego zasadzek polega na wpajaniu ludziom przekonania, że jego poplecznicy są w rzeczywistości sługami Boga (2 Koryntian 11:13-15).

  • Okultyzm. Diabeł wprowadza w błąd poprzez media spirytystyczne, wróżbitów i astrologów (Powtórzonego Prawa 18:10-12). Zażywanie narkotyków, hipnoza i techniki medytacji opróżniające umysł również wystawiają ludzi na wpływ demonów (Łukasza 11:24-26).

  • Religia fałszywa. Religie, które uczą fałszywych doktryn, podstępnie skłaniają ludzi do nieposłuszeństwa wobec Boga (1 Koryntian 10:20). Biblia nazywa takie fałszywe wierzenia „naukami demonów” (1 Tymoteusza 4:1).

  • Opętanie. W Biblii wspomniano o osobach opętanych przez demony. Czasami traciły wzrok lub mowę albo same siebie okaleczały (Mateusza 12:22; Marka 5:2-5).

Jak się chronić przed wpływem Diabła

Nie musisz żyć w strachu przed demonicznymi wpływami. Biblia pokazuje, jak możesz skutecznie przeciwstawić się Diabłu:

  • Naucz się rozpoznawać metody Diabła, żebyś ‛nie był nieświadomy jego zamysłów’ (2 Koryntian 2:11).

  • Nabywaj wiedzy z Pisma Świętego i wprowadzaj ją w czyn. Stosowanie się do zasad biblijnych będzie dla ciebie ochroną (Efezjan 6:11-18).

  • Pozbądź się wszystkich rzeczy, które mają związek z demonami (Dzieje 19:19). Mogą to być utwory muzyczne, książki, czasopisma, plakaty i filmy, które propagują okultyzm.