Przejdź do zawartości

Czym jest Pascha?

Biblijna odpowiedź

Pascha to nazwa żydowskiego święta upamiętniającego to, jak Bóg w roku 1513 p.n.e. uwolnił Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg polecił Izraelitom, żeby upamiętniali to wydarzenie każdego roku 14 dnia miesiąca Abib, nazwanego później Nisan (Wyjścia 12:42; Kapłańska 23:5).

Skąd się wzięła nazwa?

Słowo Pascha (hebr. pésach), znaczy „przejście” i nawiązuje do tego, jak Bóg ochronił Izraelitów, kiedy ginęli wszyscy pierworodni w Egipcie (Wyjścia 12:27; 13:15). Zanim Bóg zesłał tę straszną plagę, nakazał Izraelitom oznaczyć wejścia swoich domów krwią zabitego baranka lub koziołka (Wyjścia 12:21, 22). Bóg widział ten znak i przechodził obok ich domów, nie wyrządzając krzywdy pierworodnym (Wyjścia 12:7, 13).

Jak obchodzono Paschę w czasach biblijnych?

Bóg udzielił Izraelitom wskazówek co do tego, jak mieli świętować pierwszą Paschę *. Poniżej wymieniono niektóre elementy obchodów Paschy opisanych w Biblii.

  • Ofiara: Dnia 10 Abib (Nisan) rodziny wybierały rocznego baranka (lub koziołka), a 14 dnia tego miesiąca należało go zabić. W trakcie pierwszej Paschy Izraelici mieli spryskać jego krwią nadproża i węgary swoich domów, upiec go w całości i zjeść (Wyjścia 12:3-9).

  • Posiłek: Oprócz baranka (lub koziołka) Izraelici w trakcie posiłku paschalnego jedli przaśny chleb oraz gorzkie zioła (Wyjścia 12:8).

  • Obchody: Po Passze Izraelici przez siedem dni obchodzili Święto Przaśników. W tym czasie nie jedli chleba na zakwasie (Wyjścia 12:17-20; 2 Kronik 30:21).

  • Rola wychowawcza: W trakcie Paschy rodzice uczyli swoje dzieci o Bogu Jehowie (Wyjścia 12:25-27).

  • Podróż: W późniejszym okresie Izraelici podróżowali na obchody Paschy do Jerozolimy (Powtórzonego Prawa 16:5-7; Łukasza 2:41).

  • Inne zwyczaje: W czasach Jezusa w trakcie obchodów Paschy pito również wino i śpiewano (Mateusza 26:19, 30; Łukasza 22:15-18).

Błędne poglądy na temat Paschy

Błędny pogląd: Izraelici spożywali posiłek paschalny 15 Nisan.

Fakt: Bóg nakazał Izraelitom zabić baranka po zachodzie słońca 14 Nisan i zjeść go tej samej nocy (Wyjścia 12:6, 8). Według rachuby stosowanej przez Izraelitów dzień zaczynał się i kończył o zachodzie słońca (Kapłańska 23:32). Dlatego Izraelici zabijali i jedli baranka po rozpoczęciu 14 Nisan.

Błędny pogląd: Chrześcijanie powinni obchodzić Paschę.

Fakt: Po obchodach Paschy 14 Nisan 33 roku n.e. Jezus ustanowił nowe święto — Wieczerzę Pańską (Łukasza 22:19, 20; 1 Koryntian 11:20). Ta uroczystość zastąpiła Paschę, ponieważ upamiętnia śmierć „Chrystusa, naszej ofiary paschalnej” ​(1 Koryntian 5:7). Ofiara okupu złożona przez Jezusa przewyższa wartość baranka ofiarowanego w dniu Paschy, ponieważ uwalnia ludzkość z niewoli grzechu i śmierci (Mateusza 20:28; Hebrajczyków 9:15).

^ ak. 3 Z upływem czasu trzeba było dokonać pewnych zmian. Na przykład pierwszą Paschę Izraelici obchodzili „w pośpiechu”, ponieważ musieli być gotowi do wyjścia z Egiptu (Wyjścia 12:11). Jednak po dotarciu do Ziemi Obiecanej nie było już powodu, żeby się śpieszyli podczas obchodów tego święta.