Przejdź do zawartości

Czy kult wizerunków jest właściwy?

Czy kult wizerunków jest właściwy?

Biblijna odpowiedź

 Nie. W dziele New Catholic Encyclopedia tak napisano w kontekście praw, które Bóg dał narodowi izraelskiemu: „Z różnych sprawozdań biblijnych wyraźnie wynika, że w prawdziwym wielbieniu Boga nie używano obrazów”. Zwróć uwagę na poniższe wersety:

  •   „Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania” (Wyjścia 20:4, 5). Ponieważ Bóg wymaga wyłącznego oddania, kult wizerunków, posągów i różnych symboli nie cieszy się Jego uznaniem.

  •   ‛Nie oddam mej sławy rytym wizerunkom’ (Izajasza 42:8). Bóg nie akceptuje oddawania Mu czci za pomocą wizerunków. Gdy Izraelici usiłowali Go wielbić, używając posągu cielca, oświadczył, że dopuścili się „straszliwego grzechu” (Wyjścia 32:7-9, Easy-to-Read Version).

  •   „Nie powinniśmy mniemać, że Istota Boska jest podobna do złota albo srebra, albo kamienia, do czegoś wyrzeźbionego dzięki kunsztowi i pomysłowości człowieka” (Dzieje 17:29). Biblia mówi, że w przeciwieństwie do pogańskiego kultu — w którym często używa się „czegoś wyrzeźbionego dzięki kunsztowi i pomysłowości człowieka” — chrześcijanie powinni ‛chodzić dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ (2 Koryntian 5:7).

  •   „Strzeżcie się bożków” (1 Jana 5:21). Jak wynika z nakazów danych Izraelitom i chrześcijanom, Biblia konsekwentnie potępia pogląd, jakoby Bóg aprobował oddawanie Mu czci za pomocą wizerunków.