Przejdź do zawartości

Czy istnieje Diabeł?

Czy istnieje Diabeł?

Biblijna odpowiedź

 Tak, Diabeł naprawdę istnieje. Jest „władcą świata”, stworzeniem duchowym, które zeszło na złą drogę i zbuntowało się przeciw Bogu (Jana 14:30; Efezjan 6:11, 12). Biblia ukazuje osobowość Diabła za pomocą następujących imion i określeń:

Nie jest po prostu pierwiastkiem zła

 Według niektórych Szatan Diabeł to po prostu cecha, tkwiący w nas pierwiastek zła. Tymczasem w Biblii zapisano rozmowę Boga z Szatanem. Bóg jest doskonały, więc nie mógłby rozmawiać ze znajdującą się w Nim cząstką zła (Powtórzonego Prawa 32:4; Hioba 2:1-6). Poza tym Szatan kusił Jezusa, który też był bez grzechu (Mateusza 4:8-10; 1 Jana 3:5). Biblia więc dowodzi, że Diabeł nie jest po prostu uosobieniem zła, lecz realną osobą.

 Czy powinno nas dziwić, że wielu powątpiewa w istnienie Diabła? Nie, ponieważ Biblia mówi, że on zwodzi ludzi, by osiągnąć swoje cele (2 Tesaloniczan 2:9, 10). A jedną z jego największych sztuczek jest zaślepienie ich do tego stopnia, że nie dostrzegają jego istnienia (2 Koryntian 4:4).

Inne błędne poglądy o Diable

  Mit: Lucyfer to jedno z imion Diabła.

 Fakt: Hebrajskie słowo tłumaczone w niektórych przekładach Biblii na „Lucyfer” oznacza „jaśniejący” (Izajasza 14:12). Kontekst wskazuje, że wyraz ten dotyczy dynastii królów babilońskich, których Bóg upokorzył za arogancję (Izajasza 14:4, 13-20). Określenia „jaśniejący” użyto ironicznie w odniesieniu do dynastii babilońskiej po jej upadku.

  Mit: Szatan pracuje dla Boga jako „prokurator”.

 Fakt: Diabeł jest wrogiem Boga, a nie Jego sługą. Przeciwstawia się ludziom służącym Bogu i fałszywie ich oskarża (1 Piotra 5:8; Objawienie 12:10).