Przejdź do zawartości

Czy Bóg posłużył się ewolucją, żeby stworzyć różne formy życia?

Biblijna odpowiedź

 Nie. Biblia wyraźnie mówi, że Bóg stworzył ludzi oraz rośliny i zwierzęta „według ich rodzajów” a (Rodzaju 1:12, 21, 25, 27; Objawienie 4:11). Podaje też, że cała ludzkość pochodzi od Adama i Ewy — pierwszej pary ludzkiej (Rodzaju 3:20; 4:1). Biblijna relacja nie potwierdza teorii zwanej ewolucjonizmem teistycznym, według której Bóg do stworzenia różnych form życia posłużył się ewolucją. Z drugiej strony Biblia wcale nie zaprzecza obserwacjom naukowym, które wskazują, że w obrębie poszczególnych rodzajów organizmów żywych mogą zachodzić różne zmiany b.

 Czy Bóg posłużył się ewolucją?

 Termin „ewolucjonizm teistyczny” odnosi się do wielu różnych poglądów. Jak podaje Encyclopædia Britannica, zgodnie z tą teorią „dobór naturalny to jeden z mechanizmów, za pomocą których Bóg kieruje światem natury”.

 Ewolucjonizm teistyczny obejmuje także następujące koncepcje:

  •   Wszystkie organizmy żywe mają wspólnych przodków, którzy żyli w odległej przeszłości.

  •   Jedna forma życia może przekształcić się w zupełnie inną, co bywa nazywane makroewolucją.

  •   Bóg w jakiś sposób kieruje tymi procesami.

 Czy ewolucję da się pogodzić z Biblią?

 Ewolucjonizm teistyczny sugeruje, że biblijna relacja o stwarzaniu z Księgi Rodzaju nie do końca jest zgodna z prawdą. Jednak Jezus powoływał się na to sprawozdanie jako na fakt historyczny (Rodzaju 1:26, 27; 2:18-24; Mateusza 19:4-6). W Biblii czytamy, że przed przyjściem na ziemię przebywał z Bogiem w niebie i pomagał Mu przy stwarzaniu wszystkiego (Jana 1:3). Dlatego pogląd, że Bóg posłużył się ewolucją, by powołać do istnienia różne formy życia, jest niezgodny z tym, czego uczy Biblia.

 Czy zdolność roślin i zwierząt do adaptacji nie przemawia za ewolucją?

 Biblia nie tłumaczy, jak duże zmiany mogą zachodzić w obrębie stworzonego przez Boga rodzaju roślin czy zwierząt. W żaden sposób nie zaprzecza jednak, że takie zmiany mogą się pojawić w wyniku krzyżowania się organizmów lub przystosowywania do nowego środowiska. Chociaż niektórzy uważają takie adaptacje za formę ewolucji, w ich wyniku nie powstaje żaden nowy rodzaj żywych organizmów.

a Występujące w Biblii słowo „rodzaj” ma o wiele szersze znaczenie niż używany przez naukowców termin „gatunek”. Dlatego to, co naukowcy nieraz nazywają ewolucją nowego gatunku, jest po prostu kwestią przeobrażeń w obrębie jednego „rodzaju”.

b Zjawisko to bywa nazywane mikroewolucją.