Przejdź do zawartości

Czy Biblia wspomina o czyśćcu?

Biblijna odpowiedź

 Nie. Biblia nie zawiera słowa „czyściec” ani nie uczy, że dusze zmarłych są tam oczyszczane *. Rozważmy, co ta Księga mówi o grzechu i śmierci oraz jak zaprzecza to doktrynie o czyśćcu.

  •   Oczyszczenie z grzechu następuje nie dzięki pobycie w tak zwanym czyśćcu, ale dzięki wierze w krew Jezusa. W Biblii powiedziano, że „krew Jezusa, Jego [Boga] Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” oraz że Jezus Chrystus „przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów” ​(1 Jana 1:7; Objawienie 1:5, Biblia poznańska). Jezus przyszedł, by „oddać swoje życie na okup za wielu” i zapłacić za ich grzechy (Mateusza 20:28Bp).

  •   Zmarli nie są niczego świadomi. „Żyjący bowiem wiedzą, że pomrą, podczas gdy umarli niczego już nie wiedzą” ​(Kaznodziei 9:5, Bp). Zmarli nie odczuwają żadnego bólu, dlatego nie mogą cierpieć w ogniu czyśćcowym.

  •   Po śmierci nikt nie jest karany za grzechy. W Biblii można przeczytać, że „zapłatę (...) za grzech stanowi śmierć” oraz że „kto umarł, wolny jest od grzechu” ​(Rzymian 6:7, 23, Bp). Śmierć jest więc ostateczną karą za grzech.

^ W książce Orpheus: histoire générale des religions (Orfeusz: Historia religii) powiedziano o czyśćcu, że „w Ewangeliach nie ma na ten temat ani słowa”. Podobnie w dziele New Catholic Encyclopedia przyznano: „Katolicka nauka o czyśćcu jest oparta nie na Piśmie Świętym, lecz na tradycji” ​(tom 11, 2003, strona 825).

^ New Catholic Encyclopedia, tom 11, 2003, strona 824.