Przejdź do zawartości

Czego dokona Królestwo Boże?

Czego dokona Królestwo Boże?

Biblijna odpowiedź

 Królestwo Boże zastąpi wszystkich władców i będzie jedynym rządem nad całą ziemią (Daniela 2:44; Objawienie 16:14). Jakie zmiany zaprowadzi?

  •   Usunie złych, samolubnych ludzi, którzy krzywdzą innych. „Niegodziwi (...) zostaną z ziemi wytraceni” (Przysłów 2:22).

  •   Położy kres wojnom. „[Bóg] sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi” (Psalm 46:9).

  •   Zapewni ludziom dobrobyt i bezpieczeństwo. „Każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i drzewem figowym i nikt już nie będzie wywoływał strachu” (Micheasza 4:4, Edycja Świętego Pawła).

  •   Przeobrazi ziemię w raj. „Pustkowie i bezwodna okolica będą się wielce radować, a pustynna równina będzie się weselić i zakwitnie jak szafran” (Izajasza 35:1).

  •   Zapewni wszystkim sensowną, satysfakcjonującą pracę. „Wybrani [Boży] będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk. Nie będą się mozolić na darmo” (Izajasza 65:21-23).

  •   Usunie choroby. „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24).

  •   Uwolni ludzi od starości. „Ciało [człowieka] odzyska młodzieńczą świeżość, powróci do sił z dni młodości” (Hioba 33:25, Edycja Świętego Pawła).

  •   Sprawi, że zmarli powrócą do życia. „Wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).