Przejdź do zawartości

Czym jest znak „dni ostatnich”, czyli „czasu końca”?

Biblijna odpowiedź

Biblia opisuje wydarzenia i warunki, jakie miały charakteryzować „zakończenie [obecnego] systemu rzeczy”, inaczej mówiąc, „koniec świata” ​(Mateusza 24:3; Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Okres ten nazwano też „dniami ostatnimi”, „czasem końca” lub „kresem czasów” ​(2 Tymoteusza 3:1; Daniela 8:19; Edycja Świętego Pawła). Zgodnie z proroctwami miały wtedy występować pewne znamienne zjawiska, między innymi:

Czy żyjemy w „dniach ostatnich”?

Tak. Sytuacja na świecie oraz chronologia biblijna wskazują, że dni ostatnie rozpoczęły się w roku 1914. W niebie zaczęło wtedy panować Królestwo Boże, a jednym z jego pierwszych dokonań było wyrzucenie stamtąd Szatana Diabła i demonów oraz ograniczenie ich wpływu do ziemi (Objawienie 12:7-12). Oddziaływanie Szatana widać w wielu niegodziwych postawach i czynach ludzi, które sprawiają, że dni ostatnie to „krytyczne czasy trudne do zniesienia” ​(2 Tymoteusza 3:1).