Przejdź do zawartości

Co to znaczy narodzić się ponownie?

Biblijna odpowiedź

Zwrot „narodzić się ponownie” oznacza, że między Bogiem a osobą, która tego doświadcza, tworzy się nowa więź (Jana 3:3, 7). Bóg usynawia takie osoby, czyli uznaje za swoje dzieci (Rzymian 8:15, 16; Galatów 4:5; 1 Jana 3:1). Podobnie jak w wypadku adopcji, zmienia się ich status i stają się częścią Bożej rodziny (2 Koryntian 6:18).

Dlaczego ktoś rodzi się ponownie?

Jezus oświadczył: „Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” ​(Jana 3:3). A zatem ponowne narodzenie przygotowuje daną osobę do panowania z Chrystusem w Królestwie Bożym. Królestwo to rządzi z nieba, dlatego Biblia mówi, że „nowe zrodzenie” umożliwia otrzymanie dziedzictwa ‛zachowanego w niebiosach’ (1 Piotra 1:3, 4). Ci, którzy dostępują takiego zrodzenia, zaczynają żywić silne przekonanie, że będą królować razem z Chrystusem (2 Tymoteusza 2:12; 2 Koryntian 1:21, 22).

Jak dochodzi do ponownego narodzenia?

Omawiając tę sprawę, Jezus powiedział, że takie osoby ʽrodzą się z wody i ducha’ (Jana 3:5). Wyrażenie to odnosi się do chrztu w wodzie i późniejszego ochrzczenia w duchu świętym (Dzieje 1:5; 2:1-4).

Pierwszym człowiekiem, który narodził się ponownie, był Jezus. Został on ochrzczony w rzece Jordan, po czym Bóg namaścił go (czyli ochrzcił) duchem świętym. W ten sposób Jezus narodził się ponownie jako syn Boga mający nadzieję na powrót do życia w niebie (Marka 1:9-11). Urzeczywistniła się ona, gdy Bóg wskrzesił Jezusa jako istotę duchową (Dzieje 13:33).

Inne osoby dostępujące ponownego narodzenia również zostają ochrzczone w wodzie, zanim otrzymają ducha świętego (Dzieje 2:38, 41) *. Po namaszczeniu zyskują niezawodną nadzieję na życie w niebie, która urzeczywistni się, gdy Bóg ich wskrzesi (1 Koryntian 15:42-49).

Błędne poglądy na temat ponownego narodzenia

Błędny pogląd: Ponowne narodzenie jest niezbędne, żeby zyskać wybawienie lub być chrześcijaninem.

Fakt: Ofiara Chrystusa umożliwia zbawienie nie tylko tym, którzy narodzili się ponownie i będą rządzić z Chrystusem w niebie, ale też tym, którzy zostaną ziemskimi poddanymi Królestwa Bożego (1 Jana 2:1, 2; Objawienie 5:9, 10). Ta druga grupa chrześcijan będzie mogła żyć wiecznie w raju na ziemi (Psalm 37:29; Mateusza 6:9, 10; Objawienie 21:1-5).

Błędny pogląd: Ponowne narodzenie zależy od osobistego wyboru.

Fakt: Możliwość nawiązania więzi z Bogiem i zyskania zbawienia mają wszyscy ludzie (1 Tymoteusza 2:3, 4; Jakuba 4:8). Jednak o tym, kto narodzi się ponownie i zostanie namaszczony duchem świętym, decyduje sam Bóg. Zgodnie z Biblią ponowne narodzenie „nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga” ​(Rzymian 9:16, Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Wyrażenie „narodzić się ponownie” można też oddać jako „narodzić się z góry” ​(Jana 3:3, zobacz przypis w Biblii poznańskiej). Potwierdza to, że decyzja o tym, kto dostąpi ponownego narodzenia, pochodzi „z góry”, czyli od Boga.

^ ak. 5 Jedynym wyjątkiem był Korneliusz oraz jego bliscy (Dzieje 10:44-48).