Przejdź do zawartości

Co oznacza liczba 666?

Biblijna odpowiedź

Zgodnie z ostatnią księgą biblijną liczba 666 to imię bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, która wychodzi z morza (Objawienie 13:1, 17, 18). Bestia ta symbolizuje ogólnoświatowy system polityczny sprawujący władzę nad „każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem” ​(Objawienie 13:7). Imię 666 wskazuje, że system ten jest w oczach Boga rażąco wadliwy. Skąd o tym wiemy?

 Coś więcej niż etykietka. Imiona nadawane przez Boga mają głębsze znaczenie. Na przykład Abramowi, którego imię znaczyło „ojciec jest wysoki [wywyższony]”, Bóg zmienił imię na Abraham, które znaczy „ojciec mnóstwa”, ponieważ złożył mu obietnicę, że uczyni go „ojcem rzeszy narodów” ​(Rodzaju 17:5). Podobnie nazwał bestię imieniem 666, żeby określić jej charakterystyczne cechy.

 Liczba sześć wskazuje na niedoskonałość. W Biblii liczby często występują jako symbole. Liczba siedem zwykle oznacza zupełność lub doskonałość. Z kolei liczba sześć, o jeden mniejsza od siedmiu, może wskazywać na coś niekompletnego lub wadliwego w oczach Boga i mieć związek z Jego wrogami (1 Kronik 20:6; Daniela 3:1).

 Trzykrotne powtórzenie dla podkreślenia. Biblia niekiedy uwypukla jakąś sprawę poprzez trzykrotne powtórzenie (Objawienie 4:8; 8:13). A zatem imię 666 dobitnie podkreśla, że z punktu widzenia Boga ludzkie systemy polityczne są rażąco wadliwe. Nie są w stanie zapewnić trwałego pokoju i bezpieczeństwa — dokona tego jedynie Królestwo Boże.

Znamię bestii

Biblia mówi, że ludzie otrzymują „znamię bestii”, ponieważ podążają za nią „z podziwem”, wręcz uwielbieniem (Objawienie 13:3, 4; 16:2). Czynią to, gdy oddają nabożną cześć swojemu państwu, jego symbolom lub potędze militarnej. W dziele The Encyclopedia of Religion możemy przeczytać, że nacjonalizm „stał się najbardziej wpływową religią współczesnego świata”.

Jak znamię bestii zostaje umieszczone na czyimś czole lub prawej ręce? (Objawienie 13:16). O przykazaniach, które otrzymał naród izraelski, Bóg powiedział: „Przywiążcie je jako znak do swej ręki i będą wam służyć za przepaskę między waszymi oczami” ​(Powtórzonego Prawa 11:18). Nie chodziło o to, by Izraelici literalnie oznaczali czymś ręce lub czoła, ale by pozwalali Bożym słowom kierować swoimi czynami i myślami. Podobnie znamię bestii nie jest literalnym znakiem, takim jak tatuaż z liczbą 666, ale znakiem symbolicznym, który świadczy o tym, że ktoś pozwala systemowi politycznemu kierować swoim życiem. Ci, którzy mają na sobie znamię bestii, są w opozycji wobec Boga (Objawienie 14:9, 10; 19:19-21).