Przejdź do zawartości

Czy chrześcijanin może korzystać z opieki medycznej?

Biblijna odpowiedź

 Tak. Jezus wskazał na to, gdy powiedział, że „zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający” (Mateusza 9:12). Co prawda Biblia nie jest podręcznikiem medycznym, ale zawiera zasady pomocne ludziom, którzy chcą się podobać Bogu.

Pytania, które warto sobie zadać

 1. Czy rozumiem, na czym polega proponowane mi leczenie? Biblia radzi, żeby nie ‛dawać wiary każdemu słowu’, tylko szukać rzetelnych informacji (Przysłów 14:15).

 2. Czy nie powinienem zasięgnąć opinii innych specjalistów? Z pomocy „mnóstwa doradców” warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy czyjś stan jest poważny (Przysłów 15:22).

 3. Czy dana metoda leczenia nie wiąże się z pogwałceniem biblijnego nakazu, żeby ‛powstrzymywać się od krwi’? (Dzieje 15:20).

 4. Czy stawianie diagnozy lub leczenie nie ma związku ze spirytyzmem? Biblia potępia „uprawianie spirytyzmu” (Galatów 5:19-21). Żeby ustalić, czy w grę nie wchodzą takie praktyki, rozważ następujące pytania:

  •   Czy lekarz nie zajmuje się spirytyzmem?

  •   Czy leczenie nie jest oparte na wierze, że choroba to skutek działania zagniewanych bóstw albo rzucenia uroku przez wrogów?

  •   Czy przygotowanie lub zażywanie lekarstwa nie jest połączone ze składaniem ofiar, z wypowiadaniem zaklęć lub innymi rytuałami spirytystycznymi?

 5. Czy nie mam obsesji na punkcie zdrowia? Biblia radzi: „Niech wasz rozsądek stanie się znany wszystkim ludziom” (Filipian 4:5). Zachowywanie rozsądku pomoże ci skupiać się na „rzeczach ważniejszych”, takich jak potrzeby duchowe (Filipian 1:10; Mateusza 5:3).