Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o przetaczaniu krwi?

Co Biblia mówi o przetaczaniu krwi?

Biblijna odpowiedź

 Biblia nakazuje powstrzymywać się od krwi. Nie powinniśmy zatem przyjmować krwi pełnej ani jej głównych składników w żadnej formie — czy to w pożywieniu, czy w postaci transfuzji. Przeanalizuj poniższe wersety:

  •   Rodzaju 9:4. Po potopie Bóg pozwolił Noemu i jego rodzinie wzbogacić dietę o mięso zwierząt, ale zabronił im spożywania krwi. Powiedział do Noego: „Nie wolno wam spożywać mięsa razem z krwią, która je ożywia” (Biblia Warszawsko-Praska). Od tamtej pory zakaz ten obowiązuje całą ludzkość, ponieważ wszyscy są potomkami Noego.

  •   Kapłańska 17:14. „Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony” (Biblia warszawska). Bóg uznał, że życie, które znajduje się we krwi, należy do Niego. Chociaż więc prawo to zostało dane tylko narodowi izraelskiemu, pokazuje ono, jak poważnie Bóg traktuje zakaz spożywania krwi.

  •   Dzieje 15:20. ‛Powstrzymujcie się od krwi’. To samo, co Noemu, Bóg polecił także chrześcijanom. Z historii wynika, że pierwsi chrześcijanie nie przyjmowali krwi pełnej nawet jako lekarstwa.

Dlaczego Bóg każe nam powstrzymywać się od krwi?

 Istnieją ważne względy medyczne, żeby nie przyjmować transfuzji. Ale Bóg nakazuje nam powstrzymywać się od krwi z jeszcze istotniejszego powodu — symbolizuje ona coś, co jest dla Niego święte (Kapłańska 17:11; Kolosan 1:20).