Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o Wielkanocy?

Biblijna odpowiedź

Obchody Wielkanocy nie mają uzasadnienia biblijnego. Gdy przyjrzeć się historii tego święta, można odkryć jego prawdziwe oblicze — to tradycja wywodząca się ze starożytnych obrzędów płodności. Rozważ następujące fakty:

  1. Nazwa: Encyklopedia Britannica — edycja polska podaje: „Angielskie Easter [po polsku Wielkanoc] jest niepewnego pochodzenia, w VIII w. anglosaski ksiądz Beda Czcigodny (Wielebny) wywiódł tę nazwę od imienia anglosaskiej bogini wiosny Eostre”. Eostre uważano także za boginię płodności. Inne źródła łączą nazwę Easter z fenicką boginią płodności Asztarte, której babilońskim odpowiednikiem była bogini Isztar.

  2. Zając, królik: Są to symbole płodności „pochodzące z ceremoniału i symboliki europejskich i bliskowschodnich pogańskich świąt wiosny” (Britannica — edycja polska).

  3. Jajka: W pewnym dziele tak skomentowano zwyczaj szukania jajek wielkanocnych, przyniesionych rzekomo przez wielkanocnego zająca: „Nie jest to jedynie dziecinna zabawa, tylko pozostałość rytuału płodności” (Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend). W niektórych kręgach kulturowych wierzy się, że pokolorowane jajka wielkanocne „mają magiczną moc zapewniania szczęścia, pomyślności, zdrowia i ochrony” (Traditional Festivals).

  4. Nowy strój wielkanocny: Pewna książka wyjaśnia, że powitanie skandynawskiej bogini wiosny, Eastre, w starym stroju „uznawano za wyraz braku wychowania, a tym samym za zły omen” (The Giant Book of Superstitions).

  5. Nabożeństwa o świcie: Mają one związek ze starożytnym kultem słońca. „Podczas wiosennego zrównania dnia z nocą odprawiano obrzędy witania słońca i jego niezwykłej siły ponownego ożywiania wszystkiego, co rośnie” (Celebrations—The Complete Book of American Holidays).

W The American Book of Days (Amerykańska księga świąt) trafnie ujęto pochodzenie Wielkanocy: „Nie ma cienia wątpliwości, że pierwotny Kościół przejął stare pogańskie rytuały i nadał im chrześcijańską treść”.

Biblia ostrzega przed oddawaniem czci Bogu według tradycji i zwyczajów, które Mu się nie podobają (Marka 7:6-8). W Liście 2 do Koryntian 6:17 czytamy: „Oddzielcie [się] — mówi Jehowa — i przestańcie dotykać tego, co nieczyste”. Wielkanoc to święto pogańskie, którego osoby pragnące podobać się Bogu powinny się wystrzegać.