Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o tatuażach?

Co Biblia mówi o tatuażach?

Biblijna odpowiedź

 Biblia wspomina o tatuażach tylko raz: „Nie wolno wam (...) wykonywać na sobie tatuowanych znaków” (Kapłańska 19:28). Bóg dał taki nakaz starożytnym Izraelitom, by odróżniali się od ludzi z okolicznych narodów, którzy ozdabiali swe ciała imionami lub symbolami swoich bogów (Powtórzonego Prawa 14:2). Chociaż chrześcijan nie obowiązuje Prawo Mojżeszowe, warto wziąć pod uwagę zasadę leżącą u podstaw tego prawa.

Czy chrześcijanin powinien tatuować ciało?

 W przeanalizowaniu tej sprawy mogą ci pomóc poniższe wersety biblijne:

  •   „Pragnę, by kobiety ozdabiały się (...) ze skromnością” (1 Tymoteusza 2:9). Ta zasada dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Powinniśmy szanować uczucia drugich i nie zwracać na siebie niestosownej uwagi.

  •   Niektórzy robią sobie tatuaż, żeby podkreślić swą osobowość lub niezależność, a inni manifestują w ten sposób władzę nad własnym ciałem. Ale Biblia zachęca chrześcijan: ‛Oddajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania’ (Rzymian 12:1). Skorzystaj ze „zdolności rozumowania”, by zastanowić się, dlaczego chcesz zrobić sobie tatuaż. Jeśli powodem jest chęć bycia modnym albo utożsamienia się z jakąś grupą, pamiętaj, że twoje upodobania mogą okazać się mniej trwałe niż tatuaż. Przeanalizowanie swoich pobudek pomoże ci podjąć mądrą decyzję (Przysłów 4:7).

  •   „Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść, lecz każdy, kto jest pochopny, niechybnie zmierza do nędzy” (Przysłów 21:5). Decyzję o zrobieniu sobie tatuażu wielu podejmuje pochopnie, choć może ona mieć długofalowy wpływ na kontakty międzyludzkie i karierę. A usunięcie tatuażu bywa kosztowne i bolesne. Sondaże — jak również coraz większy popyt na usługi usuwania tatuaży — wskazują, że niejedna osoba mająca taką ozdobę ciała prędzej czy później chce się jej pozbyć.