Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o homoseksualizmie?

Co Biblia mówi o homoseksualizmie?

Biblijna odpowiedź

 Zgodnie z Bożym zamierzeniem stosunki seksualne są zarezerwowane tylko dla mężczyzny i kobiety, i to wyłącznie w obrębie małżeństwa (Rodzaju 1:27, 28; Kapłańska 18:22; Przysłów 5:18, 19). Biblia potępia wszelkie pozamałżeńskie kontakty płciowe — bez względu na to, czy mają charakter homoseksualny, czy heteroseksualny (1 Koryntian 6:18). Obejmuje to nie tylko typowe stosunki seksualne, ale też seks oralny i analny oraz pieszczenie cudzych narządów płciowych.

 Chociaż Biblia zabrania homoseksualnych praktyk, to nie pochwala homofobii, czyli nienawiści do homoseksualistów. Przeciwnie, nakazuje chrześcijanom ‛szanować wszystkich’ (1 Piotra 2:17, Biblia poznańska).

 Czy ktoś może się urodzić ze skłonnością do homoseksualizmu?

Biblia nie wypowiada się wprost, czy pragnienia homoseksualne mają podłoże biologiczne. Przyznaje jednak, że wszyscy rodzimy się z tendencją do łamania Bożych przykazań (Rzymian 7:21-25). Nie skupia się na przyczynach homoseksualnych skłonności, lecz zabrania homoseksualnych praktyk.

 Jak podobać się Bogu mimo pociągu do osób tej samej płci.

Biblia mówi: „Niech wami nie rządzi wasze ciało. Zabijcie każde pragnienie niestosownego seksu” (Kolosan 3:5, Contemporary English Version). Żeby uśmiercić złe pragnienia, prowadzące do złych czynów, musisz kontrolować swoje myśli. Jeśli regularnie napełniasz swój umysł tym, co zdrowe, łatwiej ci będzie odrzucać nieczyste pragnienia (Filipian 4:8; Jakuba 1:14, 15). Być może na początku będziesz musiał toczyć ciężką walkę, ale z czasem zapewne zaczniesz radzić sobie coraz lepiej. Bóg obiecuje, że pomoże ci ‛odnowić się w sile pobudzającej twój umysł’ (Efezjan 4:22-24).

 Podobną walkę toczą miliony osób heteroseksualnych, które chcą trzymać się zasad biblijnych. Należą do nich osoby mające niewielkie szanse na małżeństwo, a także mężowie i żony, których partner jest niezdolny do utrzymywania kontaktów seksualnych. Bez względu na pokusy postanawiają oni trzymać w ryzach pragnienia seksualne i potrafią przy tym prowadzić szczęśliwe życie. To samo może się udać ludziom odczuwającym pociąg do osób tej samej płci, jeśli naprawdę chcą podobać się Bogu (Powtórzonego Prawa 30:19).