Przejdź do zawartości

Czy Biblia zapowiedziała, jacy ludzie mieli żyć w naszych czasach?

Biblijna odpowiedź

Tak. Biblia zapowiedziała, że w naszych czasach społeczeństwo miało radykalnie zmienić się na gorsze. To z kolei miało doprowadzić do rażącego upadku moralnego i odrzucenia powszechnie szanowanych wartości (2 Tymoteusza 3:1-5) *. Ale Biblia zapowiedziała też, że nie wszyscy ulegną takim złym wpływom. Niektórzy z pomocą Boga mieli dostosować swój sposób myślenia i postępowania do Jego zasad (Izajasza 2:2, 3).

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na takie pytania:

 Jacy ludzie według Biblii mieli żyć w naszych czasach?

Biblia wymienia wiele negatywnych cech i zachowań, które miały być powszechne w naszych czasach i wynikać z samolubstwa. Ludzie mieli ‛być nieopanowani, kochać samych siebie, kochać przyjemności, a nie kochać Boga’ (2 Tymoteusza 3:2-4).

Zgodnie z tym proroctwem ludzie często są skupieni na sobie, na swoich sprawach, przyjemnościach i ambicjach. Te postawy są tak powszechne, że o pewnych grupach zaczęto mówić Pokolenie Ja. Wielu ludzi wręcz nie potrafi cenić „tego, co dobre”. Nie czują potrzeby, żeby okazywać wdzięczność za to, co mają, albo za to, co robią dla nich drudzy (2 Tymoteusza 3:2, 3).

Samolubstwo ma też związek z innymi cechami i zachowaniami, które dzisiaj tak wyraźnie widać.

  • Chciwość. Mnóstwo ludzi kocha pieniądze. Według nich to właśnie dochód i posiadane rzeczy są miarą sukcesu w życiu (2 Tymoteusza 3:2).

  • Duma. Nietrudno zauważyć, że ludzie są „chełpliwi, wyniośli” i „nadęci pychą” (2 Tymoteusza 3:2, 4). Przechwalają się tym, co posiadają. Wyolbrzymiają też swoje zdolności i zalety.

  • Oczernianie innych. Wszędzie można spotkać ludzi, którzy ‛rzucają bluźnierstwa i oszczerstwa’, czyli kłamią na temat drugich i ich obrażają. Zachowują się tak nawet wobec Boga (2 Tymoteusza 3:2, 3).

  • Zawziętość. Ludzie często są nielojalni i nieskłonni do zgody, ‛dopuszczają się zdrady i są zuchwali’ (2 Tymoteusza 3:2-4). Po czym to widać? Nie chcą zdobywać się na żadne kompromisy, żeby dojść do porozumienia, ani nie trzymają się decyzji, które wcześniej wspólnie podjęli.

  • Agresja. Wiele osób jest brutalnych, łatwo wpada w gniew i nie cofa się przed stosowaniem przemocy (2 Tymoteusza 3:3).

  • Bezprawie. Jezus zapowiedział na nasze czasy „wzrost bezprawia” (Mateusza 24:12). Mówił też, że na porządku dziennym będą „zamieszki” (Łukasza 21:9, przypis).

  • Brak miłości w rodzinie. Ponieważ tylu ludzi jest „nieposłusznych rodzicom” i „pozbawionych naturalnych uczuć”, coraz częściej w rodzinach dochodzi do różnego rodzaju zaniedbań i nadużyć (2 Tymoteusza 3:2, 3).

  • Hipokryzja religijna. Coraz więcej osób ‛zachowuje pozory religijności’ (2 Tymoteusza 3:5). Zamiast robić to, czego wymaga Bóg, wolą iść za przywódcami religijnymi, którzy ‛uczą ich tego, co ci chcą słyszeć’ (2 Tymoteusza 4:3, 4, przypis).

 Jaki wpływ samolubni ludzie mają na innych?

Powszechne samolubstwo sprawiło, że żyjemy w czasach epidemii problemów psychicznych i emocjonalnych (Kaznodziei 7:7). Na przykład ci, którzy kochają pieniądze, oszukują i wykorzystują drugich. Z kolei osoby pozbawione naturalnych uczuć krzywdzą swoich bliskich i nieraz doprowadzają ich do depresji czy myśli samobójczych. A każdy, kto postępuje nielojalnie albo zdradza innych, zadaje im rany emocjonalne, które często goją się całymi latami.

 Dlaczego społeczeństwo zmienia się na gorsze?

Biblia podaje dwie główne przyczyny:

  • Ponieważ słabnie prawdziwa miłość do Boga i ludzi, nasila się egoizm (Mateusza 24:12).

  • Szatan Diabeł został wyrzucony z nieba i jego wpływ jest teraz ograniczony do ziemi (Objawienie 12:9, 12). Z tego powodu jego niegodziwe i samolubne nastawienie przejmuje coraz więcej ludzi (1 Jana 5:19).

 Jak reagować na zmiany zachowań w społeczeństwie?

Słowo Boże mówi: „Unikaj takich ludzi” (2 Tymoteusza 3:5, Edycja Świętego Pawła). Czy to znaczy, że mamy izolować się od innych? Nie. Chodzi o to, żeby nie utrzymywać bliskich przyjaźni z tymi, którzy są samolubni i lekceważą zasady Boże (Jakuba 4:4).

 Czy wszyscy zmienią się na gorsze?

Nie. Według Biblii niektórzy mieli ‛wzdychać i jęczeć z powodu wszystkich obrzydliwych rzeczy, jakie się popełnia’ (Ezechiela 9:4). Tacy ludzie nie są samolubni i żyją zgodnie z tym, czego wymaga od nich Bóg. Wyraźnie odróżniają się od otoczenia swoją mową i zachowaniem (Malachiasza 3:16, 18). Na przykład starają się dbać o dobre relacje z drugimi, nie angażują się w wojny i unikają innych form przemocy (Micheasza 4:3).

 Czy społeczeństwo pogrąży się w kompletnym chaosie?

Nie, nie dojdzie do tego. Już niedługo Bóg usunie tych, którzy z premedytacją łamią Jego zasady (Psalm 37:38). Sprawi, że łagodni i pokorni ludzie utworzą „nową ziemię”, czyli nowe społeczeństwo, które już zawsze będzie żyć szczęśliwie i bezpiecznie na naszej planecie (2 Piotra 3:13; Psalm 37:11, 29). Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? W żadnym wypadku. Już dzisiaj Biblia pomaga ludziom zmienić osobowość i dostosować się do sprawiedliwych wymagań Boga (Efezjan 4:23, 24).

^ ak. 1 Proroctwa biblijne i to, co się obecnie dzieje na świecie, potwierdza, że żyjemy „w dniach ostatnich”, które nazwano też „krytycznymi czasami, trudnymi do zniesienia” (2 Tymoteusza 3:1). Więcej informacji znajdziesz w artykule „Czym jest znak ‚dni ostatnich’, czyli ‚czasu końca’?”.