Przejdź do zawartości

Życie z przewlekłą chorobą — czy Biblia może pomóc?

Biblijna odpowiedź

 Tak. Bóg troszczy się o swoich sług, którzy chorują. O takim wiernym słudze Bożym Biblia mówi: „Jehowa pokrzepi go na łożu boleści” (Psalm 41:3). Jeśli zmagasz się z przewlekłą chorobą, to trzy podane niżej wskazówki pomogą ci sobie z nią radzić.

  1.   Módl się o siły do wytrwania. W odpowiedzi możesz otrzymać „pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl”. Zmniejszy on odczuwane przez ciebie napięcie i podtrzyma cię na duchu (Filipian 4:6, 7).

  2.   Myśl pozytywnie. W Biblii czytamy: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało” (Przysłów 17:22, Biblia warszawska). Pamiętaj o poczuciu humoru — nie tylko rozjaśni ci to mroczne chwile, ale też korzystnie wpłynie na twoje zdrowie.

  3.   Pielęgnuj nadzieję na przyszłość. Niezawodna nadzieja pomoże ci zachować radość pomimo przewlekłej choroby (Rzymian 12:12). W Biblii zapowiedziano nadejście czasów, kiedy „żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24). Bóg uwolni wtedy ludzi od przewlekłych chorób, wobec których nawet nowoczesna medycyna jest zupełnie bezradna. Biblia wyjawia na przykład, że zostanie odwrócony proces starzenia: „Niech jego ciało stanie się jędrniejsze niż w młodości; niech powróci do dni swego młodzieńczego wigoru” (Hioba 33:25).

 Uwaga: Co prawda Świadkowie Jehowy cenią sobie wsparcie od Boga, ale w wypadku przewlekłych chorób korzystają też z opieki medycznej (Marka 2:17). Nie propagują jednak żadnej określonej metody leczenia. Uważają, że każdy powinien podejmować w takich sprawach osobiste decyzje.