Ten materiał jest oparty na 6 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?

Dlaczego pierwszy człowiek, Adam, umarł? Czy wolą Boga jest, by ludzie umierali? Przeanalizuj biblijne odpowiedzi.