Ten materiał jest oparty na 3 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?

Dowiedz się, jak dzisiejsze warunki na świecie różnią się od tego, co zamierzył Bóg.