Ten materiał jest oparty na 10 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?

Przeanalizuj, co Biblia mówi o aniołach — zarówno tych, którzy wiernie służą Bogu, jak i tych, którzy się przeciw Niemu zbuntowali.