Pobierz te materiały ćwiczeniowe i korzystaj z nich razem z książką Czego naprawdę uczy Biblia? Przeanalizuj, w co wierzysz i dlaczego. Sprawdź, czego uczy Biblia, i naucz się bronić swoich przekonań.