Przejdź do zawartości

Biblijne materiały filmowe — podstawowe nauki

Te krótkie lekcje wideo odpowiadają na podstawowe pytania biblijne, na przykład: Dlaczego Bóg stworzył ziemię? Co się dzieje z umarłymi? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Czy wszechświat został stworzony?

Biblijna relacja o stwarzaniu jest często błędnie rozumiana, a nawet uważana za mit. Czy to, co mówi Biblia, jest wiarygodne?

Czy Bóg istnieje?

Zbadaj dowody wskazujące na to, że wiara w Boga jest poparta logiką.

Czy Bóg ma imię?

Bóg ma wiele tytułów, między innymi Wszechmocny, Stwórca, Pan. Niemniej imię własne Boga występuje w Biblii blisko 7000 razy.

Przyjaźń z Bogiem — czy jest możliwa?

Od stuleci ludzie czuli potrzebę poznania swojego Stwórcy. Biblia może nam pomóc w nawiązaniu z Bogiem przyjaźni. Zaczyna się ona od poznania Jego imienia.

Kto jest Autorem Biblii?

Skoro Biblię spisali ludzie, czy słusznie się ją nazywa Słowem Bożym? Czyje myśli zawiera ta Księga?

Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

Jeśli Autorem Biblii jest Bóg, to musi się ona wyróżniać spośród wszystkich innych ksiąg.

Dlaczego Bóg stworzył ziemię?

Ziemia jest niezwykle piękna. Poza tym została umieszczona w idealnej odległości od Słońca i obraca się z odpowiednią prędkością wokół własnej osi, która jest nachylona pod właściwym kątem. Dlaczego Bóg włożył tak wiele wysiłku w stworzenie naszej planety?

Na czym polega sens życia?

Dowiedz się, co pomoże ci znaleźć w życiu sens i trwałe szczęście.

Gdzie możesz znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe?

Czy zadajesz sobie pytania dotyczące życia, śmierci i przyszłości? Naprawdę możesz znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi na te pytania i wiele innych. Ale gdzie?

Co się dzieje z umarłymi?

Biblia obiecuje, że nastanie czas, kiedy wielu ludzi powróci do życia, tak jak Łazarz.

Czy piekło to naprawdę miejsce cierpień?

Biblia mówi, że „Bóg jest miłością”. On nigdy nie skazałby ludzi na wieczne cierpienia za wcześniej popełnione błędy.

Czy Jezus Chrystus jest Bogiem?

Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym? A może to dwie odrębne osoby?

Dlaczego Jezus umarł?

Może słyszałeś, że umarł za nasze grzechy. Ale czy śmierć jednego człowieka może wpłynąć na życie milionów ludzi?

Czym jest Królestwo Boże?

Jezus w trakcie swojej służby o niczym innym nie mówił tak często jak o Królestwie Bożym. Już od stuleci jego naśladowcy modlą się o przyjście tego Królestwa.

Królestwo Boże zaczęło panować w roku 1914

Ponad 2600 lat temu Bóg sprawił, że pewien potężny król miał proroczy sen, który spełnia się obecnie.

Zmiany na świecie widoczne od roku 1914

Widoczne od roku 1914 warunki na świecie i zachowania ludzi wskazują, że spełnia się proroctwo biblijne dotyczące „dni ostatnich”.

Czy klęski żywiołowe powoduje Bóg?

Dwie osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych wyjaśniają, czego dowiedziały się z Biblii.

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Biblia udziela satysfakcjonującej i pocieszającej odpowiedzi.

Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?

Wielu ludzi uważa, że to nieważne, jaką religię się wyznaje.

Czy Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą wizerunków?

Czy wizerunki mogą nam pomóc w przybliżeniu się do Boga, którego nie widzimy?

Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

Co, jeśli ktoś modli się w egoistycznych celach? Albo jeśli mąż znęca się nad żoną, a potem prosi Boga o przychylność?

Jaki jest pogląd Boga na małżeństwo?

Bóg chce, żeby twoje małżeństwo było szczęśliwe. Rady z Biblii pomogły już wielu parom.

Czy pornografia to grzech przeciwko Bogu?

Czy słowo „pornografia” pojawia się w Biblii? Jak możemy się dowiedzieć, co Bóg myśli o pornografii?