Przejdź do zawartości

Poglądy na pochodzenie życia

Dlaczego wierzymy w istnienie Boga

Złożoność widoczna w przyrodzie pomogła doktorowi dojść do bardzo ważnych wniosków.

Neurobiolog mówi o swojej wierze

Profesor Rajesh Kalaria opowiada o swojej pracy i wierze. Co rozbudziło jego zainteresowanie nauką? Dlaczego zaczął kwestionować teorię ewolucji?

Irène Hof Laurenceau: Chirurg ortopeda mówi o swojej wierze

Jej praca przy protetyce kończyn skłoniła ją do przeanalizowania swojej wiary w ewolucję.

Monica Richardson: Lekarz mówi o swej wierze

Zastanawiała się, czy narodziny są cudem i czy ktoś zaprojektował ten proces. Do jakich wniosków doszła na podstawie doświadczenia w pracy lekarza?

Embriolog mówi o swojej wierze

Profesor Yan-Der Hsuuw w przeszłości wierzył w ewolucję, ale badania naukowe, które prowadził, skłoniły go do zmiany poglądów.

Specjalista chirurg mówi o swojej wierze

Doktor Guillermo Perez przez wiele lat wierzył w ewolucję, ale obecnie jest przekonany, że nasze ciało zaprojektował Bóg. Dlaczego zmienił zdanie?

Nefrolog mówi o swojej wierze

Dlaczego lekarka i dawna ateistka zaczęła myśleć o Bogu i sensie życia? Co skłoniło ją do zmiany zapatrywań?

Programista mówi o swojej wierze

Kiedy doktor Fan Yu rozpoczynał karierę naukową, wierzył w ewolucję. Teraz jednak jest przekonany, że życie zostało stworzone przez Boga. Dlaczego?

Massimo Tistarelli: Mechatronik mówi o swej wierze

Głęboki szacunek do nauki skłonił go do rewizji poglądów na temat ewolucji.

Fizyk doświadczalny mówi o swojej wierze

Poznaj dwa kluczowe fakty ze świata przyrody, dzięki którym Wenlong He przekonał się, że istnieje Stwórca.

„Jestem przekonany, że istnieje Stwórca”

Frédéric Dumoulin zraził się do religii i został ateistą. Jak studium Biblii i badanie organizmów żywych przekonało go, że istnieje Stwórca?

Biotechnolog mówi o swojej wierze

Doktor Hans Kristian Kotlar prowadził badania nad systemem immunologicznym, które skłoniły go do zastanowienia się nad pochodzeniem życia. Jak studiowanie Biblii pomogło mu znaleźć odpowiedzi na jego pytania?

Mikrobiolog mówi o swojej wierze

Złożone procesy chemiczne zachodzące w komórkach skłoniły Feng-Ling Yang, naukowca z Tajwanu, do zmiany poglądu na temat ewolucji. Dlaczego?

Specjalistka w dziedzinie biochemii mówi o swojej wierze

Przeczytaj, jakie fakty naukowe zwróciły jej uwagę i dlaczego wierzy, że Biblia jest Słowem Bożym.

Biochemik mówi o swojej wierze

Dlaczego naukowiec zrewidował swój pogląd na pochodzenie życia i co go przekonało, że Biblia pochodzi od Boga?

Matematyk mówi o swojej wierze

Dlaczego profesor Gene Hwang uważa, że jego przekonania religijne nie kolidują z prowadzonymi przez niego badaniami?

Pianista mówi o swojej wierze

Muzyka przekonała tego byłego ateistę o istnieniu Stwórcy. Dzięki czemu uwierzył, że Biblia pochodzi od Boga?

Petr Muzny: Profesor prawa mówi o swej wierze

Urodził się w komunistycznej Czechosłowacji. Idea Stwórcy była tam uważana za absurdalną. Zobacz, co go skłoniło do zmiany poglądów.

„Nie mam wątpliwości, że życie zostało zaprojektowane przez Boga”

Przeczytaj, dlaczego pewien naukowiec zmienił swój pogląd na Biblię, teorię ewolucji i pochodzenie życia.