Przejdź do zawartości

MŁODZI LUDZIE PYTAJĄ

Jak wybrać wzór do naśladowania?

 „Kiedy w szkole miałam jakiś problem, myślałam o kimś, kto przeżył podobną sytuację. Potem starałam się naśladować przykład tej osoby. To, że miałam na kim się wzorować, pomagało mi radzić sobie w trudnych sytuacjach” ​(Haley).

 Naśladowanie przykładu innych osób pomaga unikać problemów i realizować cele. Kluczem jest jednak wzorowanie się na właściwych osobach.

 Dlaczego wyboru trzeba dokonać starannie

 •   To, na kim postanowisz się wzorować, wpłynie na twoje postępowanie.

   Biblia zachęca chrześcijan, żeby zwracali uwagę na osoby, które dają dobry przykład. W Księdze tej powiedziano: „Rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę” ​(Hebrajczyków 13:7).

   Wskazówka: Ponieważ to, na kim się wzorujesz, może mieć na ciebie dobry albo zły wpływ, wybieraj ludzi, którzy mają cechy naprawdę warte naśladowania, a nie takich, którzy po prostu są popularni lub są w twoim wieku.

   „Dużo się nauczyłem od mojego współwyznawcy Adama — z jego podejścia do różnych spraw i sposobu bycia. To niesamowite, że do tej pory dokładnie pamiętam pewne rzeczy, które powiedział albo zrobił. Adam nawet sobie nie zdaje sprawy, jak duży wywarł na mnie wpływ”(Colin).

 •   To, na kim postanowisz się wzorować, wpłynie na twój sposób myślenia i uczucia.

   Biblia mówi: „Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje” ​(1 Koryntian 15:33).

   Wskazówka: Wybierz kogoś, kto ma godne naśladowania cechy charakteru, a nie tylko dobrze wygląda. W przeciwnym razie może cię spotkać rozczarowanie.

   „Ciągłe porównywanie się do sławnych ludzi, sprawia, że czujesz się mało znaczący i brzydki. Możesz wpaść w obsesję na punkcie wyglądu”(Tamara).

   Zastanów się: Jakie zagrożenie może pociągać za sobą wzorowanie się na sportowcach albo celebrytach?

 •   To, na kim postanowisz się wzorować, może wpłynąć na to, czy osiągniesz swoje cele.

   W Biblii czytamy: „Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry” ​(Przysłów 13:20).

   Wskazówka: Wzoruj się na ludziach mających dobre cechy, które sam chciałbyś rozwinąć. Obserwując ich, możesz dostrzec, co konkretnie powinieneś robić, żeby osiągnąć swój cel.

   „Zamiast stawiać sobie ogólne cele w stylu:‚Chcę być bardziej odpowiedzialna’, powiedz sobie: ‚Chcę być odpowiedzialna jak Jane. Ona nigdy się nie spóźnia i traktuje poważnie swoje zadania’”(Miriam).

   Wniosek: Żeby stać się osobą, jaką chciałbyś być, musisz wybrać dobry wzór do naśladowania.

Wzorowanie się na odpowiednich osobach może ci skrócić drogę do osiągnięcia celów!

 Jak wybrać

 Wyboru możesz dokonać na dwa sposoby:

 1.   Możesz najpierw wybrać cechę wartą naśladowania, a potem znaleźć osobę, która ją posiada i którą podziwiasz.

 2.   Możesz wybrać osobę, którą podziwiasz, a potem pomyśleć o jakiejś jej cesze, którą sam chciałbyś rozwinąć.

 Pomoże ci w tym materiał ćwiczeniowy dołączony do tego artykułu.

 Wśród tych osób mogą się znaleźć:

 •  Twoi rówieśnicy. „Chciałabym być taka, jak moja najlepsza przyjaciółka. Nigdy nie jest zbyt zajęta, żeby znaleźć chwilę dla innych i się nimi zainteresować. Chociaż jest ode mnie młodsza, widzę u niej piękne cechy, których mnie samej brakuje, i dlatego chcę ją naśladować” ​(Miriam).

 •  Dorośli. Mogą to być twoi rodzice albo osoby należące do twojego wyznania. „Dobrymi wzorami do naśladowania są dla mnie z całą pewnością moi rodzice. Mają wiele pięknych cech. Oczywiście popełniają błędy, ale widzę, że mimo tego pozostają wierni Bogu. Mam nadzieję, że to samo będzie można powiedzieć o mnie, kiedy będę w ich wieku” ​(Annette).

 •  Postacie biblijne. „Wybrałam z Biblii kilka postaci, na których chcę się wzorować — Tymoteusza, Rut, Hioba, Piotra i izraelską dziewczynkę — każdą z innego powodu. Im więcej się dowiaduję o opisanych w Biblii osobach, tym bardziej realne się dla mnie stają. Naprawdę fajnie mi się studiowało książkę Naśladujmy ich wiarę i czytało pierwszy i drugi tom książki Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, dzięki czemu mogłam poznać postacie wymienione jako ‚Osoby, które warto naśladować’” ​(Melinda).

 Wskazówka: Nie staraj się naśladować tylko jednej wybranej osoby. Apostoł Paweł zachęcał chrześcijan: „Przypatrujcie się tym, którzy chodzą zgodnie z przykładem, jaki macie w nas” ​(Filipian 3:17).

 Czy wiesz, że... Także ty możesz stać się dla kogoś wzorem do naśladowania! Biblia mówi: „Dla tych, którzy są wierni, stań się wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości” ​(1 Tymoteusza 4:12).

 „Nawet jeśli sam jeszcze nad sobą pracujesz, możesz pomagać innym stać się lepszymi ludźmi. Nigdy nie wiesz, kto cię obserwuje ani jaki wpływ na jego życie mogą mieć twoje słowa”(Kiana).