Przejdź do zawartości

MŁODZI LUDZIE PYTAJĄ

Ewolucja czy stwarzanie? Część 3: Dlaczego wierzyć w stwarzanie?

„Jeśli wierzysz w stwarzanie, ludzie mogą pomyśleć, że jesteś tępy, przywiązany do dziecinnych wierzeń, których uczyli cię rodzice, albo że religia zrobiła ci pranie mózgu”(Jeanette).

 Czy podzielasz odczucia Jeanette? Jeżeli tak, to być może masz wątpliwości, czy wiara w stwarzanie jest rozsądna. W końcu nikt nie chce być uważany za ignoranta. Co może ci pomóc?

 Zastrzeżenia co do wiary w stwarzanie

 1. Jeśli wierzysz w stwarzanie, ludzie pomyślą, że odrzucasz naukę.

 „Moja nauczycielka powiedziała, że w stwarzanie wierzą ci, którzy są zbyt leniwi, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje świat”(Maria).

 Co trzeba wiedzieć: Ci, którzy tak twierdzą, zwyczajnie nie znają faktów. W Stwórcę wierzyli słynni uczeni, tacy jak Galileusz czy Izaak Newton. Ich wiara nie kłóciła się z zamiłowaniem do nauki. Podobnie dzisiaj część naukowców nie widzi sprzeczności między nauką a wiarą w stwarzanie.

 Spróbuj zrobić tak: Skorzystaj z BIBLIOTEKI INTERNETOWEJ Strażnicy i w polu wyszukiwania wpisz zwrot „mówi o swojej wierze” ​(w cudzysłowie). W ten sposób znajdziesz przykłady lekarzy i naukowców, którzy wierzą, że świat został stworzony. Zwróć uwagę, dzięki czemu wyciągnęli taki wniosek.

 Podsumowanie: To, że wierzysz w stwarzanie, nie oznacza, że odrzucasz naukę. Tak naprawdę lepsze poznanie świata natury może umocnić twoją wiarę (Rzymian 1:20).

2. Jeśli wierzysz w biblijny opis stwarzania, ludzie pomyślą, że jesteś fanatykiem religijnym.

 „Mnóstwo ludzi uważa, że wiara w stwarzanie jest niepoważna. Traktują relację z Księgi Rodzaju jako zwykłą historyjkę”(Jasmine).

 Co trzeba wiedzieć: Ludzie nieraz mają błędne wyobrażenia o biblijnym opisie stwarzania. Na przykład niektórzy kreacjoniści głoszą, że Ziemia powstała stosunkowo niedawno albo że życie zostało stworzone w ciągu sześciu 24-godzinnych dni. Tymczasem w Biblii nie ma potwierdzenia żadnego z tych poglądów.

 •   Księga Rodzaju 1:1 mówi po prostu: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię”. Nie stoi to w sprzeczności z naukowymi dowodami, że nasza planeta liczy sobie miliardy lat.

 •   Użyte w Księdze Rodzaju słowo „dzień” może się odnosić do długiego odcinka czasu. W Rodzaju 2:4 słowem tym określono wszystkie sześć dni stwarzania.

 Podsumowanie: Biblijna relacja o stwarzaniu jest zgodna z faktami naukowymi.

 Przemyśl swoje wierzenia

 Wiara w stwarzanie nie jest ślepa. Wręcz przeciwnie — opiera się na rozsądku. Zastanów się:

 Całe twoje doświadczenie życiowe uczy cię, że tam, gdzie widać projekt, musi istnieć projektant. Kiedy widzisz kamerę, samolot albo dom, wyciągasz słuszny wniosek, że ktoś je zaprojektował. Dlaczego miałbyś odrzucić tę logikę, gdy bierzesz pod uwagę ludzkie oko, ptaka latającego po niebie czy samą Ziemię?

 Do przemyślenia: Inżynierowie często naśladują rozwiązania zaobserwowane w przyrodzie, by usprawnić własne wynalazki, i spodziewają się za to uznania. Czy logiczne jest, że wyraża się takie uznanie ludzkiemu wynalazcy i jego dziełu, a lekceważy się Stwórcę i Jego o wiele doskonalsze projekty?

Czy rozsądne jest twierdzenie, że samolot został zaprojektowany, ale ptak nie?

 Narzędzia, które pomogą ci przeanalizować dowody

 Możesz wzmocnić swoją wiarę w stwarzanie dzięki zbadaniu dowodów widocznych w naturze.

 Spróbuj zrobić tak: W polu wyszukiwania BIBLIOTEKI INTERNETOWEJ Strażnicy wpisz sformułowanie „czy to nie zostało zaprojektowane” ​(w cudzysłowie). Wybierz interesujące cię artykuły z serii o takim właśnie tytule, publikowanej w Przebudźcie się! Wskaż, co niezwykłego jest w każdym z omówionych elementów świata przyrody. Jak przekonuje cię to, że musi istnieć Projektant?

 Poszukaj dodatkowych informacji: Bardziej szczegółowe dowody na stwarzanie znajdziesz w następujących broszurach:

 •  Czy życie zostało stworzone?

  •   Ziemia jest położona w idealnym miejscu i doskonale wyposażona do podtrzymywania życia (zobacz strony 4-10).

  •   W świecie natury można znaleźć świadectwa zaprojektowania (zobacz strony 11-17).

  •   Biblijny opis stwarzania z Księgi Rodzaju jest zgodny z nauką (zobacz strony 24-28).

 •  Pochodzenie życia — pięć pytań, które warto rozważyć

  •   Życie nie mogło powstać samorzutnie z materii nieożywionej (zobacz strony 4-7).

  •   Organizmy żywe są zbyt skomplikowane, by mogły się rozwinąć w wyniku przypadkowych zdarzeń (zobacz strony 8-12).

  •   Żaden nowoczesny system przechowywania informacji nie dorównuje DNA (zobacz strony 13-21).

  •   Wszystkie formy życia wcale nie mają wspólnego przodka. Zapis kopalny świadczy o tym, że główne grupy zwierząt pojawiły się nagle, a nie na skutek stopniowego rozwoju (zobacz strony 22-29).

 „O istnieniu Boga najbardziej przekonuje mnie świat natury — od zwierząt na ziemi po cały uporządkowany wszechświat”(Thomas).