Przejdź do zawartości

MŁODZI LUDZIE PYTAJĄ

Ewolucja czy stwarzanie? Część 2: Dlaczego wziąć ewolucję pod lupę?

Alex ma mętlik w głowie. Zawsze wierzył w Boga i w stwarzanie. Ale dzisiaj nauczyciel biologii kategorycznie oświadczył, że ewolucja to fakt potwierdzony wiarygodnymi badaniami naukowymi. Alex nie chce wyjść na ignoranta. Myśli sobie: „Skoro uczeni udowodnili teorię ewolucji, to kim ja jestem, żeby to kwestionować?”.

 Czy znalazłeś się kiedyś w podobnej sytuacji? Być może od dziecka wierzyłeś w to, czego uczy Biblia: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię” ​(Rodzaju 1:1). Tymczasem ostatnio ludzie próbują cię przekonać, że stwarzanie to mit, a ewolucja to fakt. Czy powinieneś im wierzyć? Dlaczego warto wziąć ewolucję pod lupę?

 Dwa powody, żeby wziąć ewolucję pod lupę

 1.   Uczeni nie są zgodni co do przebiegu ewolucji. Mimo badań prowadzonych przez dziesięciolecia naukowcy wciąż nie zaproponowali takiego wyjaśnienia procesu ewolucji, które by ich wszystkich zadowoliło.

   Zastanów się: Skoro uczeni nie zgadzają się co do przebiegu ewolucji — a podobno są ekspertami — to czy jest coś złego, że chcesz wziąć tę teorię pod lupę? (Psalm 10:4).

 2.   To, w co wierzysz, ma duże znaczenie. Zachary mówi: „Jeśli życie powstało przez przypadek, to nasze istnienie — i w ogóle wszystko we wszechświecie — nie ma żadnego sensu”. Trafne spostrzeżenie. Gdyby teoria ewolucji była prawdziwa, życie nie miałoby żadnego głębszego celu (1 Koryntian 15:32). Ale jeśli prawdą jest stwarzanie, to możemy znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania o sens życia i o to, co przyniesie przyszłość (Jeremiasza 29:11).

   Zastanów się: Jak znajomość prawdy o ewolucji i stwarzaniu może wpłynąć na twoje życie? (Hebrajczyków 11:1).

 Pytania do rozważenia

 TWIERDZENIE: Cały wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu.

 •    Co do niego doprowadziło?

 •    Co brzmi rozsądniej — że wszystko powstało z niczego czy że pojawiło się dzięki czemuś lub komuś?

 TWIERDZENIE: Ludzie wyewoluowali ze zwierząt.

 •    Jeśli ludzie wyewoluowali na przykład z istot małpopodobnych, to dlaczego istnieje tak olbrzymia przepaść między zdolnościami intelektualnymi małp a naszymi? a

 •    Dlaczego nawet „najprostsze” formy życia są niewiarygodnie skomplikowane? b

 TWIERDZENIE: Ewolucja to udowodniony fakt.

 •    Czy ten, kto tak mówi, osobiście przeanalizował dowody?

 •    Ile osób wierzy w teorię ewolucji, bo ktoś im powiedział, że uznają ją wszyscy inteligentni ludzie?

a Niektórzy twierdzą, że ludzie są bardziej inteligentni od małp, ponieważ mają większy mózg. Powody, dla których ten argument nie jest uzasadniony, przedstawiono w broszurze Pochodzenie życia — pięć pytań, które warto rozważyć, na stronie 28.

b Zobacz broszurę Pochodzenie życia — pięć pytań, które warto rozważyć, strony 8-12.