Przejdź do zawartości

MŁODZI LUDZIE PYTAJĄ

Co będę musiał robić po chrzcie? Część 2: Dbaj o przykładne postępowanie

 W Biblii czytamy: „Jehowa nie odmówi żadnego dobra tym, którzy postępują nieskazitelnie” (Psalm 84:11). Z czym wiąże się ‛nieskazitelne postępowanie’? Oznacza, że w życiu trzymasz się obietnicy, którą złożyłeś Jehowie, gdy Mu się oddawałeś (Kaznodziei 5:4, 5). Jak więc po chrzcie możesz dbać o przykładne postępowanie?

W tym artykule:

 Nie poddawaj się problemom

 Pomocny werset: „Zanim wejdziemy do Królestwa Bożego, musimy wiele wycierpieć” (Dzieje 14:22).

 Co to oznacza: Prawda jest taka, że wszyscy chrześcijanie będą przechodzić problemy. Niektóre wyzwania, z jakimi się spotkasz, na przykład drwiny lub sprzeciw, są ściśle związane z byciem chrześcijaninem. Inne, takie jak problemy finansowe czy zdrowotne, dotykają wszystkich ludzi.

 Z czym musisz się liczyć: Twoja sytuacja może się zmienić — i czasami ta zmiana nie będzie korzystna. Z Biblii wynika, że złe rzeczy mogą się przytrafiać zarówno chrześcijanom, jak i innym osobom (Kaznodziei 9:11).

 Co możesz zrobić: Skoro wiesz, że nie unikniesz problemów, możesz się na nie przygotować. Patrz na takie wyzwania jak na okazje, żeby wzmocnić swoją wiarę i jeszcze bardziej polegać na Jehowie (Jakuba 1:2, 3). Z czasem będziesz mógł powtórzyć za apostołem Pawłem: „Do wszystkiego mam siłę dzięki Temu, który mnie umacnia” (Filipian 4:13).

 Z ŻYCIA WZIĘTE. „Krótko po tym, jak przyjęłam chrzest, moi bracia odeszli od prawdy, rodzice zachorowali, a później ja też zachorowałam. Łatwo mogłabym się poddać — zapomnieć, że kiedy oddałam swoje życie Bogu, to obiecałam, że wielbienie Go będzie dla mnie najważniejsze. Ale właśnie to, że oddałam się Bogu, pomogło mi przetrwać te problemy” (Karen).

 Wskazówka: Pomyśl o Józefie. Możesz o nim przeczytać w Księdze Rodzaju, rozdziałach 37 i od 39 do 41. Zastanów się: Jakie niespodziewane wyzwania go spotkały i jak sobie z nimi poradził? Jak pomógł mu Jehowa?

 Dodatkowe informacje

 Opieraj się pokusom

 Pomocny werset: „Próba przychodzi na każdego wtedy, gdy go pociąga i kusi jego własne pragnienie” (Jakuba 1:14).

 Co to oznacza: Od czasu do czasu każdy z nas odczuwa pokusy. Jeśli nad nimi nie zapanujesz, mogą sprawić, że zrobisz coś złego.

 Z czym musisz się liczyć: Po chrzcie nadal będziesz odczuwał „pragnienia ciała” (2 Piotra 2:18). Możesz nawet odczuwać pokusę, żeby uprawiać seks przed ślubem.

 Co możesz zrobić: Postanów sobie, co zrobisz, zanim pojawi się pokusa. Dzięki temu nie pozwolisz, żeby twoje pragnienia decydowały za ciebie. Pamiętaj o słowach Jezusa: „Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów” (Mateusza 6:24). To ty musisz zdecydować, kto będzie twoim panem. Niech to będzie Jehowa. Bez względu na to, jak silne jest złe pragnienie, możesz postanowić, że mu nie ulegniesz (Galatów 5:16).

 Wskazówka: Naucz się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony. Otaczaj się osobami, które pomogą ci rozwijać dobre cechy. Unikaj ludzi, miejsc i okoliczności, które będą ci utrudniać właściwe postępowanie (Psalm 26:4, 5).

 Dodatkowe informacje

 Bądź gorliwy

 Pomocny werset: „Pragniemy, by każdy z was nadal odznaczał się taką samą gorliwością (...) aż do końca. Nie chcemy, żebyście stali się leniwi” (Hebrajczyków 6:11, 12).

 Co to oznacza: Osoba, która nie skupia się na swoim zadaniu, może coraz mniej się w nie angażować i stać się leniwa.

 Z czym musisz się liczyć: Najprawdopodobniej po chrzcie byłeś pełen zapału i gorliwości. Bardzo kochałeś Jehowę. Ale możliwe, że teraz nie jest ci łatwo być we wszystkim posłusznym Jehowie, co może cię zniechęcać i osłabiać twoją gorliwość (Galatów 5:7).

 Co możesz zrobić: Staraj się robić to, co słuszne, nawet jeśli czasem serce podpowiada ci co innego (1 Koryntian 9:27). Poza tym przybliżaj się do niebiańskiego Ojca — lepiej Go poznawaj i często się do Niego módl. Nawiązuj też bliskie przyjaźnie z osobami, które gorliwie służą Jehowie.

 Wskazówka: Pamiętaj, że Jehowa bardzo cię kocha i chce ci pomagać. Nie myśl, że jest tobą rozczarowany, jeśli chwilowo stracisz zapał. Biblia mówi, że Jehowa „zmęczonemu dodaje energii, temu, kto opadł z sił, w obfitości udziela mocy” (Izajasza 40:29). On będzie błogosławił twoim staraniom, żebyś odzyskał gorliwość.

 Dodatkowe informacje

 Wniosek: Jeśli starasz się przykładnie postępować, Jehowa będzie z ciebie dumny! (Przysłów 27:11). Będzie się cieszył, że jesteś Mu posłuszny, i pomoże ci przetrwać każdy atak Szatana.