Wyciągaj wnioski się z historii Józefa i żony Potyfara. Pobierz zadanie, przeczytaj relację biblijną i zaangażuj wyobraźnię!