Dowiedz się z biblijnej historii o Dawidzie, Absalomie i Joabie, dlaczego wygórowane ambicje są niebezpieczne. Pobierz zadanie, przeczytaj relację biblijną i zaangażuj wyobraźnię!