Młodzi ludzie opowiadają, co im daje czytanie Biblii.