Przejdź do zawartości

Przekłady Biblii

Zasady tłumaczenia Biblii

Pięć kluczowych zasad, którymi się kierowano podczas przygotowywania Przekładu Nowego Świata.

Biblia — skąd tak wiele przekładów?

Z jakich powodów powstają różne przekłady Biblii?

Czy Przekład Nowego Świata jest rzetelny?

Dlaczego Przekład Nowego Świata różni się od innych przekładów Biblii?

Starożytny rękopis popiera użycie imienia Bożego

Zobacz, dlaczego imię Boże powinno się znajdować w Nowym Testamencie.

Powierzono im tłumaczenie „świętych oświadczeń Bożych” (Rzymian 3:2)

W minionym stuleciu Świadkowie Jehowy posługiwali się wieloma tłumaczeniami Biblii. Dlaczego więc postanowili sami przełożyć Pismo Święte na współczesny język angielski?

Syryjskie manuskrypty — wejrzenie w historię pierwszych tłumaczeń Biblii

Dzięki starożytnym syryjskim manuskryptom wiemy, że w wielu Bibliach znalazły się wersety, które nie występowały w pierwotnym tekście.

Biblia Bedella: Mały krok w stronę lepszego zrozumienia Biblii

Przez 300 lat przekład ten zajmował wyjątkowe miejsce.

Elias Hutter i jego niezwykłe hebrajskie Biblie

XVI-wieczny uczony Elias Hutter wydał dwie wyjątkowe hebrajskie Biblie.

Skarb niedostępny przez wieki

Przeczytaj, jak odkryto najstarszy znany przekład Biblii na gruziński.

Upowszechnianie Słowa Bożego w średniowiecznej Hiszpanii

Co łączyło uczniów przepisujących tekst biblijny na tabliczki łupkowe z ludźmi przemycającymi Biblie?

Biblia w języku gruzińskim

Starogruzińskie biblijne manuskrypty datuje się na połowę V wieku n.e. albo nawet wcześniej.

Estonia docenia „wielkie osiągnięcie”

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata po estońsku wytypowano do Nagrody Językowego Dokonania Roku 2014.

Imię Boże staje się znane w suahili

Dowiedz się, jak imię Boże, Jehowa, znalazło się w przekładach Biblii na język suahili.