Przejdź do zawartości

Historia Biblii

Jak otrzymaliśmy Biblię

Możemy mieć pewność, że myśli zawarte w pierwotnym tekście Biblii zostały rzetelnie zachowane do naszych czasów.

Rozdziały i wersety — skąd się wzięły w Biblii?

Dlaczego ten system numeracji się przyjął?

Biblia przetrwała sprzeciw

Wielu przywódców politycznych i religijnych starało się uniemożliwić ludziom posiadanie, publikowanie lub tłumaczenie Biblii. Żadnemu się nie powiodło.

Biblia — zdumiewająca historia przetrwania

Dowiedz się, co zagrażało istnieniu Biblii i jak fakt, że przetrwała do naszych czasów, dowodzi jej wyjątkowości.

Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

Jeśli Autorem Biblii jest Bóg, to musi się ona wyróżniać spośród wszystkich innych ksiąg.

Czy treść Biblii została zmieniona?

Skoro Biblia jest tak stara, skąd możemy mieć pewność, że jej treść dotrwała do naszych czasów w niezmienionej formie?

Biblia przetrwała próby ingerowania w jej treść

Pewne pozbawione skrupułów osoby próbowały ingerować w treść Biblii. Jak ich działania zostały wykryte i udaremnione?