Przejdź do zawartości

Dokładność historyczna Biblii

Miejsca opisane w Biblii

Egipt w czasach biblijnych

Czy historia świecka i archeologia potwierdzają biblijne doniesienia o tym starożytnym kraju?

Asyria w czasach biblijnych

Czy biblijny opis starożytnej Asyrii pokrywa się z tym, co mówi historia? Poznaj fakty.

Babilon w czasach biblijnych

Dlaczego Boże proroctwo o zagładzie Babilonu było tak wyjątkowe?

Medo-Persja w czasach biblijnych

Zobacz, jak Bóg posłużył się Medo-Persją do wypełnienia proroctw biblijnych.

Grecja w czasach biblijnych

Dowiedz się, jak Grecja stała się piątym mocarstwem światowym zapowiedzianym w Biblii.

Rzym w czasach biblijnych

Jaką rolę odegrał Rzym w realizacji pewnego proroctwa biblijnego?

Odkrycia archeologiczne potwierdzają położenie ziem jednego z plemion izraelskich

Ostraki znalezione w Samarii potwierdzają historyczną dokładność Biblii.

Upadek Niniwy

Kiedy imperium asyryjskie było w pełnym rozkwicie, Boży prorocy zapowiedzieli coś nieprawdopodobnego.

Czy o tym wiedziałeś? — lipiec 2015

W Biblii czytamy, że w pewnych rejonach Ziemi Obiecanej rosły lasy. Czy to możliwe, skoro obecnie prawie ich tam nie ma?

Czy o tym wiedziałeś? — kwiecień 2013

Dlaczego starożytna Niniwa została nazwana „miastem rozlewu krwi”? Dlaczego na dachach domów Izraelici budowali balustrady?

Ludzie opisani w Biblii

Czy Jezus naprawdę istniał?

Co na ten temat mówią autorytety z czasów nowożytnych oraz starożytnych?

Czy Biblia zawiera prawdziwą relację o życiu Jezusa?

Zobacz, o czym świadczy najstarszy zachowany manuskrypt z fragmentami Ewangelii.

Czy Jan Chrzciciel naprawdę istniał?

Józef Flawiusz, historyk z I wieku n.e., był przekonany, że Jan Chrzciciel naprawdę istniał. My też możemy być o tym przekonani.

Mojżesz — historia czy mit?

Czy są podstawy, by wierzyć, że Mojżesz naprawdę istniał?

Odkrycie archeologiczne potwierdzające, że król Dawid jest postacią historyczną

Niektórzy badacze twierdzili, że Dawid jest postacią fikcyjną, a jego historia to tylko legenda. Co odkryli archeolodzy?

Kolejny dowód archeologiczny

Możliwe, że nie słyszałeś o Tattenaju, jednak znaleziska archeologiczne stanowią przekonujący dowód na to, że naprawdę istniał.

Biblijne imię na starożytnym dzbanie

W 2012 roku odnaleziono kawałki glinianego dzbana sprzed 3000 lat. Ostatnio znalezisko to wzbudziło szczególne zainteresowanie badaczy. Dlaczego?

Czy o tym wiedziałeś? — luty 2020

Jak archeologia potwierdza, że Baltazar panował w Babilonie?

Trochę historii — Cyrus Wielki

Kim był Cyrus i jakie niezwykłe proroctwa o nim wypowiedziano około 150 lat przed jego narodzeniem?

Czy o tym wiedziałeś? — marzec 2020

Jakie pozabiblijne dowody potwierdzają, że Izraelici byli niewolnikami w Egipcie?

Należała do rodziny Kajfasza

Odkrycie ossuarium Miriam potwierdza, że Biblia mówi o autentycznych postaciach, pochodzących z rodzin, które naprawdę istniały.

Czy o tym wiedziałeś? — listopad 2015

Dlaczego Józef się ogolił, zanim stanął przed faraonem? Biblia mówi, że ojciec Tymoteusza był Grekiem — czy to oznacza, że pochodził z Grecji?

Czy o tym wiedziałeś? — maj 2015

Czy archeologia potwierdza wiarygodność Biblii? Kiedy lwy zniknęły z krajów biblijnych?

Wydarzenia opisane w Biblii

Czy opowieść o Noem i potopie to zwykły mit?

Biblia mówi, że Bóg zesłał kiedyś potop, żeby zniszczyć złych ludzi. Jakie fakty to potwierdzają?

Dzisiejsze języki a wieża Babel

Co wiadomo o wieży Babel? Skąd tak naprawdę wzięły się różne języki?

Czy o tym wiedziałeś? — czerwiec 2022

Czy Rzymianie zezwoliliby na normalny pochówek kogoś, kto tak jak Jezus został stracony na palu?

Dlaczego można ufać Biblii — dokładność historyczna

Czy Biblia jest dokładna pod względem historycznym nawet w drobnych szczegółach?

Dlaczego można ufać Biblii — spełnione proroctwa

Biblia zawiera wiele przepowiedni, czyli proroctw. Czy jakieś się spełniły?

Dobra nowina dla całej ludzkości — dokładne proroctwo biblijne

Jezus poświęcił się głoszeniu „dobrej nowiny o królestwie”. Czy jego orędzie zginęło wraz z nim?

Starożytna płaskorzeźba egipska potwierdza relację biblijną

Dowiedz się, jak starożytna płaskorzeźba egipska potwierdza wiarygodność relacji biblijnej.

Czy biblijny opis życia żydowskich wygnańców w Babilonie jest dokładny?

Czy źródła świeckie potwierdzają biblijny opis życia żydowskich wygnańców w Babilonie?

Pytania czytelników — listopad 2015

Co dowodzi, że starożytne Jerycho zdobyto bez długotrwałego oblężenia?

Czy o tym wiedziałeś? — październik 2012

Czy istnieją dowody, że chrześcijanie uciekli z Judei przed zagładą Jerozolimy w roku 70 n.e.? Kim byli „synowie proroccy”?

Życie w czasach biblijnych

Czy o tym wiedziałeś? — czerwiec 2022

Jak w czasach biblijnych określano, kiedy zaczynają się miesiące i lata?

Starożytne pieczęcie — do czego służyły?

Dlaczego pieczęcie odgrywały w starożytności ważną rolę i do czego używali ich królowie i inni władcy?

‛Z gór będziesz wydobywał miedź’

Współczesne odkrycia archeologiczne rzucają światło na to, jak pozyskiwano i wykorzystywano miedź w czasach biblijnych.

Kosmetyki w czasach biblijnych

Czego używały kobiety w czasach biblijnych, by podkreślić swoją urodę?

Czy o tym wiedziałeś? — październik 2017

Dlaczego Jezus potępił składanie przysiąg?

Czy o tym wiedziałeś? Strażnica nr 5 z roku 2017

Czy przykład Jezusa porównujący nie-Żydów do szczeniąt był obraźliwy?

Czy o tym wiedziałeś? — czerwiec 2017

Dlaczego Jezus słusznie nazwał sprzedawców zwierząt w świątyni jerozolimskiej „zbójcami”?

Czy o tym wiedziałeś? — październik 2016

Jak dużą niezależność Rzymianie pozostawili żydowskim władzom w I wieku n.e.? Czy w dawnych czasach zdarzało się, żeby ktoś siał chwasty na cudzym polu?

Czy o tym wiedziałeś? — grudzień 2015

Czy Żydzi przybywający do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. rzeczywiście pochodzili „z każdego narodu pod niebem”? Gdzie kwaterowały rzesze ludzi przybywające na święta do Jerozolimy?

Czy o tym wiedziałeś? — marzec 2015

Jakie korzyści przynosiło apostołowi Pawłowi obywatelstwo rzymskie? Jak płacono pasterzom w czasach biblijnych?

Czy o tym wiedziałeś? — maj 2014

Dlaczego Żydzi poprosili Piłata o połamanie nóg skazańcom? Czy Dawid naprawdę mógł zabić Goliata tylko za pomocą procy?

Czy o tym wiedziałeś? — luty 2014

Jakiego aloesu używano w czasach biblijnych? Jakie ofiary można było składać w świątyni jerozolimskiej?

Czy o tym wiedziałeś? — styczeń 2014

Jak za czasów Jezusa składano datki w świątyni? Czy pisarz biblijny Łukasz był dokładnym historykiem?