Zaśpiewaj o tym, że trzeba szanować starsze osoby.