Jak Jehowa zapatruje się na pokorę? Dowiedzmy się.