Ty też możesz się modlić za osoby potrzebujące pomocy.