Zobacz, jak Piotruś i Zosia głoszą komuś, kto mówi innym językiem.