Przejdź do zawartości

ZADANIA RYSUNKOWE

Módl się o ducha świętego

Dowiedz się, dlaczego powinieneś ciągle modlić się o ducha świętego.