Opowiedz swojemu dziecku, jak Bóg rozdzielił wody Morza Czerwonego.