Ucz swoje dzieci, korzystając z tych lekcji biblijnych przeznaczonych dla dzieci do lat 3.