Pobierz tę kartę z postacią biblijną i poznaj bliżej Egipcjanina Potyfara, który kupił Józefa, by został jego niewolnikiem. Wydrukuj, wytnij, złóż i zachowaj.