Przejdź do zawartości

Karty z postaciami biblijnymi

Mojżesz

Pobierz tę kartę biblijną i poznaj bliżej Mojżesza. Wydrukuj, złóż i zachowaj.