Pobierz tę kartę z postacią biblijną i poznaj bliżej Lota, bratanka Abrahama. Wydrukuj, wytnij, złóż i zachowaj.